Vindkraftsmöte i Kinda

I veckan var jag på ett möte i Hycklinge angående E.ons planerade vidkraftsindustri. Det var i alla stycken en bedrövlig tillställning.

Folkpartiet, som är emot projektet, hade kallat Kommunstyrelsens ledamöter till en debatt om vindktsftsprojektet i bygden.

Kommunstyrelsen hade i veckan beslutat att rekommendera Kommunfullmäktige att anta E.ons förslag om ett stort antal 200 m höga, vindsnurror.

Kinda kommun är belägen i södra Östergötland mellan Kisa och Vimmerby. I södra änden, mot gränsen mot Småland ligger de små samhällena Horn och Hycklinge och det är människorna i dessa bygder som förväntas leva med den onödiga vindkraften omkring sig i 25-30 år fram i tiden. Det vill dom inte.

Vad gjorde då politikerna som fattat beslutet? I en perfekt värld åker valda politiker ut bland sina väljare, möter opinionen, argumenterar och står för sina åsikter. Nu är det inte en perfekt värld utan dessa fegskitar till politiska blötdjur behagade inte infinna sig en gång. De vågade inte! Samtidigt säger dom att de inte känt av någon opinion mot projektet. De säger att de inte vet vem som skulle kunna vara emot det.
Vad har hänt med våra "folkvalda"?

Nåväl det är mycket vatten kvar som skall rinna under broarna. Nu är frågan huruvida kommunen skall använda sitt veto eller inte. Trots att Kommunstyrelsen rekommenderat att de inte skall göra så kan de ändra sig när salen blir full av demonstranter den 31/3. Det är då var och en skall rösta igenom något de kommer att leva med i 30 år. Ingen skall glömma vem som röstade och hur de röstade. En minnessten i Horn vore lämpligt.
Nu är de inte kört i och med detta, frågan kommer att malas vidare i många instanser innan det finns ett laga kraft vunnet bygglov vilket innebär nya möjligheter för befolkningen att stoppa industrialiseringen av sin hembygd.

Kinda kommun är liten, ca. 10.000 invånare, men vill vara med på allt. Det skall vara turism, attraktivt boende, ekologiskt, fördomsfritt, demokratiskt och välkomnande för alla. Lite av "vi-bra-kommunen" således, så som alla kommuner.

Den enkla sanningen är att detta självklart är utopier. Vindkraft och turism går inte ihop. Demokrati och att köra över sin befolkning går inte heller ihop.

I ett första steg kommer befolkningen att organisera sig inför Fullmäktigemötet.
Dessförinnan kan vi alla hjälpa till genom att "gilla" Kindaförslaget om att projekt vindindustri skall skjutas upp så att det åtminstone blir en valfråga. Då måste fegisarna krypa ur sina hålor och argumentera där resultatet slutligen visar sig på valdagskvällen.

Alltså: Gå in här och "gilla" Även vi som inte bor i Kinda går miste om en mycket vacker landsände. Alla berörs, mer eller mindre, av vindkraftsvansinnet.

Jag återkommer i frågan.
 
PS. Här är ett bottenmärke vad gäller vindkraftsvansinne. Karlstad och Hammarö kommuner har spelat bort medborgarnas pengar i klimatets/miljöns namn! DS.