Gott Nytt År!

Så var det dags igen att fira in ytterligare ett år. Ett år som aldrig funnits, ett år som aldrig upplevts.
Egentligen är det lite konstigt att det blir nytt bara för att ett datum, vi själva hittat på, passerats. Någon större skillnad kan det ju inte vara rent fysiskt.
Det får oss att lova saker. Det får oss att ta nya tag.

IGT har inte varit så aktiv under det gångna året. Det gamla vanliga med vargen, vindkraften, klimatet och kommunen har inte kunnat undvikas.

Vargfrågan har malts på som vanligt till förfång för landsortsboende. Syftet från gröningarnas sida är att vargstammen skall växa ytterligare och för det begagnar man bl.a rättssystemet med överklaganden av vargjaktsbeslut som tyngsta vapen. En annan viktig faktor i det här är en massiv kompisgrupp av fyrtiotalister och ekosofer som placerats ut på olika poster i samhället där var och en drar sitt strå till stacken. Där ute, i verkligheten, finns djuruppfödare, hundägare och jägare som får ta smällen. Man skulle kunna vända olägenheten med vargens närvaro till en fördel i så måtto att det då är lättare att reglera vargpopulationen än vad det är från ett skrivbord i Stockholm. Sådan "självförvaltning" pågår på sina håll och är olycklig i ett större samhällspolitiskt perspektiv. Med tanke på tilltro etc.

Vindkraftverken har blivit olönsamma, börjat gå sönder och t.o.m trillat ihop.

Klimatfrågan fick ingen lösning i Paris, oavsett vad som sägs. Ingen kan anses vara bunden av något. För vår egen del är den suicidiska ådran att alltid vilja gå före vårt största hot.

Kommunen har sålt ut alla sina tillgångar som numera hanteras av ett fåtal politiker och lika få tjänstemän. Jag tror inte att de vet vad de gjort oss, eller sig själva. Mycken grävning kommer att göras av många i det här under kommande år.

Ett riktigt Gott Nytt År önskas er alla av IGT!