Nu hettar det till!

Efter Kammarrättens dom i mitten av januari, där man upphäver fullmäktiges beslut att återkalla uppdragen för kommunstyrelsens ledamöter, har det varit febril aktivitet i den lilla kommunen där ute någon stans i vårt avlånga land.
Konsekvensen av domen torde vara, som jag skrivit tidigare, att kommunstyrelsen varit obehörig i drygt två år.

De ledande politikerna, en sosse och en moderat (med en stackars inklämd centerpartist som gisslan) - efter höstens val. En moderat och en sosse - innan höstens val (med samma centerpartist som gisslan). Alla samma personer. Moderaten inröstad som oppositionsråd i kommunstyrelsen av sossen efter förra årets val och sossen tillsatt som förste vice ordförande av moderaten i samband med att det gjordes en ny kommunstyrelse - den jag kallar obehörig. Rörigt? Läs igen!

Fatta soppan! Fatta oppositionsläget!

Nu är det så att opposition inte behöver organiseras efter traditionella politiska mönster, särskilt inte när det inte finns någon, särskilt inte när den är köpt och insyltad i sina egna beslut. Då dyker den på annat ställe.

Så har nu skett sedan Kammarrätten meddelat att alla kommunstyrelsens beslut kan överklagas med anledning av deras dom. Det går alltså inte, så som herrarna i kommunstyrelsen gjort, att hävda att tagna beslut vunnit laga kraft eftersom de inte överklagades.
I dag är sista dagen att lämna in överklagan till Förvaltningsdomstolen och jag skulle inte förvåna mig om det kommer in mellan 10-20 stycken. Denna klagan kommer att spänna över mycket, allt från att alla beslut kommunstyrelsen fattat under dessa drygt två år skall upphävas till lite mer specifika frågor.

Själv har jag intresserat mig för bolagsstrukturen. Jag har tänkt (jag gillar inte detta uttryck) som så här:
Kommunstyrelsen utser personer som skall representera ägaren (kommunen) på bolagsstämman. Eftersom kommunstyrelsen är obehörig torde representanterna också vara det vilket i sin tur borde innebära att val av styrelse och revisorer också borde vara ogiltiga. Spännande!

Nu skall vi veta att den här situationen, som i sig är ett allvarligt brott mot kommunallagen, aldrig tidigare uppstått. Eftersom lagen saknar sanktioner kan man bryta mot den hur mycket man vill utan att riskera något. Frågan är nu hur lagstiftaren kommer att agera. Kommunen kommer självklart att överklaga. Kommer dom att få prövningstillstånd?

Hur skall man betrakta en styrelse som tillkommit på dessa grunder? Vi måste ta i beaktande att bolagsstrukturen tagit för sig mer och mer och omsluter i storleksordningen av ett mindre börsbolag. I ett börsbolag är det aktieägarna som utgör stämma - här är det lekmän som är representanter för ägaren.

Den sista frågan är nu hur man löser upp det här. Självklart måste de juridiska finterna upphöra förr eller senare och övergå i praktisk handling.
En noggrann genomgång av dessa två år i förbluffande majoritet måste göras.
Det måste stakas ut en framtid där organisationen kan verka såväl praktiskt som demokratiskt med den stora medarbetarkadern på tåget.
Är det troligt att ledande tjänstemän och politiker är byxade att återställa denna ordning?

Jag återkommer med uppdatering i frågan
 
Västerviksposten skriver
Västervikstidningen skriver