Kommunal affärsverksamhet

I dagarna när sommaren närmar sig och den lilla staden skall dra in pengar/visa sin prakt pluppar det upp små bubblor i den kommunala verksamheten.
Jag har tidigare skrivit om sophanteringen, så det kan vi lämna därhän för ett tag.

Nu gäller det ett "äventyrsbad" på den kommunala campingplatsen och färjan till/från Gotland som, minst sagt, var aktuell för ett år sedan.

Låt oss börja med äventyrsbadet
Den kommunala campingplatsen, Lysingsbadet, är sedan lång tid tillbaka en av Västervikarnas stolthet. Dit har man alltid kunnat gå för att bada sandstrand, sitta på klipporna och titta på campinggäster. Självklart är det någon som är caminggäst, t.o.m många, som spenderar sina somrar här. Jag vill minnas att jag i min barndom blev ditdragen för simundervisning. Iskallt, gråmulet och kallsupar dyker upp ur minnets skräpkammare men det finns uppenbarligen många som har så goda erfarenheter att de söker sig tillbaka.
Under åren har verksamheten expanderat kraftigt med stugor, restauranger, japansk trädgård och golfbana. Numera drivs verksamheten som ett aktiebolag, helägt av kommunen.

För några år sedan skulle det drämmas till ordentligt och sätta kronan på besöksnäringens okrönte konung genom att bygga ett äventyrsbad! Själv kan jag inte påminna mig att det var särdeles hätska diskussioner, om några alls, kring investeringens vara eller icke. "Alla vet" ju trots allt att äventyrsbad mera sällan för något gott med sig än vad det skänker kassadrenage i den kommunala kassan. Trots många fiaskoartade projekt runt om i landet fattade den Moderatledda styrelsen beslut om att badet skulle byggas. Det skulle vara i drift förra sommaren.

Det blev inte klart! Besvikna kunder och kommuninnevånare lugnades med löften att det snart är klart. Efter flera omgångar snart-klart-löften blev det slutligen färdigt, påstås det, i förra veckan. Nu med ett 25%-igt överskridande av budget, missnöjda kunder och innevånare samt ett antal juridiska dispyter med lokala entreprenörer.

Nu har det uppstått en ohelig allians mellan M och V som kräver granskning av projektet.
Bra kan tyckas vilket det självklart är. Alla projekt måste följas upp annars lär man sig inget.
Det kan även tyckas märkligt att oppositionsrådet, tillsammans med V, ryter till i frågan. Det är ju trots allt han själv via hans handgångna som beslutat i ärendet. Det är dessutom han själv som helt odemokratiskt snabbehandlade ett kapitaltillskott för nästan exakt ett år sedan. Spotta i motvind skulle man kunna säga.

Och så det där med färjan
Den var i allra högsta grad aktuell för ett år sedan, färjan som skulle skänka människor en trevlig och billig tur till Visby från Västervik. Det blev inget, vilket jag skrev en del om när det begav sig.
Nu är dom igång igen och säger sig inte ha någon panik. Trafiken skall igång 2016 och den tänkta båten skall gå i trafik Italien-Grekland med start i början av juli. Fartyget, som döptes till Västervik, bogserades i mitten av augusti förra året till den plats där hon nu ligger och så gjort sedan dess. I dagarna har AIS signalen varit avstängd i tio dagar men hon fotograferads ommålad den 24:e maj. Trots allt kanske hon kommer i tjänst vad det lider.
 
För att Gotlandstrafiken skall kunna komma igång 2016 krävs det en båt som är spikad under hösten vilket inte är ett problem säger företrädare för Gotlandsbåten AB.
Vadå inga problem? Det gick ju inte så bra förra gången.
Vadå inga problem? Hur skall det finansieras, bolaget är konkursmässigt där den största tillgången är en fordran på en Grekisk redare. Fördomsfull som jag är kan jag svårligen tro att dessa pengar någonsin kommer att nå svensk hamn igen.
Vadå inga problem? Hur hitta investerare till ett nytt projekt efter detta?

För kommunens del innebar det några miljoner i marknadsföringsbidrag och ca. 8 milj för att piffa hamnen. Samma hamn som i dag är belamrad med sopor. Sistnämnda 8 milj. beslutades för övrigt samtidigt som kapitaltillskottet/lånegarantin/lånet till äventyrsbadet. Det gick till så att Kommunfullmäktigeledamöterna får extrahandlingar på fredagen, kommunstyrelsen (f.ö. olaglig enligt gällande dom i Kammarrätten) har möte på måndagen varvid dessa beslut tas med omedelbar justering. Kommunfullmäktige klubbar ärendet på måndag kväll.
Vadå demokratiskt?

Allt detta visar med önskvärd tydlighet att en kommun inte skall hålla på med näringsverksamhet - hur angeläget det än kan vara att skapa arbetstillfällen, marknadsföring eller vara ett lokomotiv för övrig verksamhet i kommunen. Detta är väl beskrivet i denna artikel.
Skälet är att det inte kan fattas rimliga kommersiella beslut av politiker och tjänstemän utan erfarenhet. De vet att de inte behöver ta ansvar eller att kassan sinar. Det saknas helt enkelt grund för att bedriva affärsverksamhet.