Rör inte våra vapen!!!

Nu när det börjar hetta till riktigt på den internationella terroristmarknaden är det dags att göra något! Jag är inte man att avgöra vad som skall göras men jag kan konstatera att vi alla står inför ett hot som vi aldrig skådat förut. Visst har vi sett sabotage och terror/gerillaatacker i tidigare krig men nu handlar det om en fiende som inte består av en traditionell stat som bråkar med en eller flera andra. Om det nu är IS med sympatiserande organisationer som utgör huvudfiende så vet ingen varken var eller när de skall dyka upp nästa gång. Vi har väldigt små möjligheter att försvara oss då de mycket sällan uppträder i uniform med synliga vapen. Det är helt enkelt en skrämmande situation vi hamnat i.

Då skall våra folkvalda på EU nivå lösa problemen. Vad gör man då? Jo, man ger sig på de legala vapen som finns bland jägare och tävlingsskyttar. Man talar om femårslicenser. Man talar även om att psyktesta befintliga och nytillkommande licensinnehavare. Dessa insinuationer att jägare och skyttar skulle ha bristande psyke är inget annat än den värsta sortens övergrepp eller möjligtvis ett infernaliskt propagandatrick för att få den icke jagande/skjutande befolkningen med på vagnen. Skall man testa jägare och skyttar på det här sättet så finns det många andra delar av befolkningen som borde komma föra - ingen nämnd, ingen glömd. Jag skulle nog vilja påstå att jägare och skyttar till merparten är väldigt stabila i sitt psyke - varförutan de helt enkelt inte skulle kunna utöva sitt fritidsintresse eller sport. Hur lyckosam tror du att en darrig skytt, deppig eller hispig jägare skulle vara?

Dessutom är det generellt så att jägare och skyttar är väldigt rädda om sina vapen. De låses in i därför avsedda skåp och de transporteras på ett sätt som gör att de inte skulle vara brukbara om de kom i fel händer.
Det finns ingen statistik som tyder på att licensgivna vapen förekommer i kriminella sammanhang än mindre i terroristditon.

Nä, det här är inget annat än symbolpolitik i väntan på att snilleblixten som säger oss hur vi skall hantera de verkliga hoten infinner sig.
Vi vill inte vara med om det!
 
Lars Adaktusson som numera är Europaparlamentariker för KD kommer inte att rösta för liggande förslag.