Hur gick det i går?

Nja, den bästa sammanfattningen är väl att det gick - så där.

Alldeles uppenbart var det ett känsligt ämne. Både kommunalrådet och kommunchefen svarade på frågan. Som vanligt anlade dom attityden "vi har inte gjort fel" vilket man försöktre leda i bevis med ett antal Power Point bilder.

De körde två spår där det första var att Kommunfullmäktige minsann beslutat att man skall hålla en "jämn räntenivå över tid" och att swapparna håller sig inom ramen för vad KF beslutat om räntebindningstider etc. De medgav att det kostat 85 miljoner under de tre senaste åren, vilket inte tycktes bekomma dom. Ledamöterna satt självklart som ugglor med gapande munnar inför påståendena om vad de beslutat. Det är antagligen ingen som har en susning om vad det handlar om.

Själva inslaget "medborgarnas frågestund" innebär att medborgaren får någon minut att dra bakgrunden till sin fråga för att därefter läsa upp den förinskickade frågan.
Därefter besvaras den, i det här fallet av två gubbar som körde på med så myndig stämma de kunde. Slutligen har frågeställaren möjlighet till en avslutande replik/fråga. Det blir således inget utrymme för debatt.

Slutsatsen är att det är OK att bränna 85 miljoner på dåliga räntespekulationer, att det är KF som beslutat och att de minsann håller sig inom sina tidsramramar.
Jag skall kolla det sistnämnda eftersom räntebindningstiden sägs skola hålla sig inom fem år och att den nu påstods vara 4,2 år. Eftersom de inte gjort några affärer under 2015 borde räntebindningstiden föregående år varit längre. Jag skall kolla det - men jag vet inte hur man räknar ut det. Återkommer när jag listat ut detta.