Demokratin har segrat!

Det kan låta lite Besserwissrigt att säga "jag visste det" - jag visste att Trump skulle vinna. Det gjorde jag naturligtvis inte. Jag har under den här valkampanjen inte vågat säga varken bu- eller bä. Ingen av kandidaterna kändes så där hundra.

Jag är glad för det som hände i så motto att det var ett resultat presterat av väljarna mot en etablerad elit bestående av media, opinionsinstitut och proffstyckare. Ingen av dessa gjorde någon hemlighet av vem de velat se som president. Vad framtiden har i sitt sköte återstår att se.

Det lilla jag tagit del av Amerikansk media så har de nog gjort sitt bästa för att göra sitt jobb. Vad gäller svensk media så är det som vanligt tämligen vinklat. Här krävs en skärpning!

Vad gäller opinionsinstitut kan vi återigen konstatera att de inte kan förutse beteendet hos en väljarkår. Vi kan därmed bunta ihop spåmänniskorna hos vädertjänst och opinionsinstitut till en grupp som, trots taskiga förutsägelser, får behålla sina jobb.

Proffstyckarna är värst. Dagens situation, med "värdegrunder" hit och dit, "hållbarhet", "feminism", "multikulturellt", "ekologiskt", "förnybart" och en allmänt undfallande kulturell inställning, måste vi börja ifrågasätta. Vilken väg "de" vill gå - på riktigt? Varför?

Vår statsminister tycker att samhället polariserats och att "hat" sprids implicerande att det är "någon annan" som gör det. Samtidigt är han den förste att göra allt för att närmare 20% av Sveriges Riksdag skall hållas utanför det politiska arbetet. Samtidigt svänger hans egen kappa som vimpeln på flaggstången och mången politiker beslås med att stå med fingrarna långt ner i syltburken. Är inte det en bra förklaring till ett "väljarbeteende"?

Samhället har förändrats och världens befolkningar vill ha något annat. Det pågår en ständig kamp därute där parterna ändrar skepnad men föremålet - makt och rikedom - består.
Det må vara så att rörelser som SD och Trump m.fl inte är den bästa vägen. Låt oss i alla fall konstatera att konserverad gröt, typ "återgång till den Svenska modellen", skatt på finansiella tjänster,"vinsttak" i välfärden eller inställt luciafirande inte är lösningen på dessa problem.

Nu är det dags för våra folkvalda att göra det dom ska såsom sjukvård, skola, energiförsörjning, försvar och rättsväsende.
Det är dags att ta tag i den allt mer utbredda korruption vi börjar se på alla nivåer i samhället.
Det är dags att ta tag i alla dessa människor som funnit sig en utkomst i det offentliga, och därmed tar ut en "vinst" ur skattemedlen, utan att göra någon reell nytta.
Det är helt enkelt dags att ta sig en funderare över varför t.ex. SD blivit så stora som de blivit och varför Donald Trump nu är president i USA - utan meseri, utan försvar av det som varit.
Nu är det framtiden som gäller!
 
Han har fått idéerna från någon, omvandlat lite för att sedan bli president.
Bra jobbat men jag kunde ju inte veta att han satt bakom min häck!