Moderaterna Norra Tjust sätter ner foten

Moderaterna Norra Tjust, MNT, har en blogg i lokaltidningen, VT (tyvärr måste man vara prenumerant så du får läsa bloggposten nedan) där de vädrar sina åsikter fritt och fröjdigt.
Följ dom på Facebook! Allt stöd dom kan få behövs i dessa valtider!
 
 
Södra infarten - tänk till lite extra

Efter decennier av diskussioner kring en södra infart, eller utfart som en del säger, till Västervik kommer snart frågan upp på bordet för ”riktiga” beslut vilket ställer stora krav på varje enskild KF-ledamot.

Ännu så länge har vi vandrat genom en situation där vi skulle få projektet mer eller mindre finansierat till att vi skall finansiera det själva. Kostnaden har så sakteliga smugit uppåt, 100 milj - 200 milj, 300 milj för att nu uppskattningsvis landa på 500 milj. Ingen vet var det kommer att sluta.

Smaka på den - 500 miljoner. Mycket pengar! Pengar som vi inte har.
Pengar, som om vi lånar dom, tar investeringsutrymme från andra mer angelägna projekt för en lång tid framöver.
Pengar, som genom lån, ökar skuldsättningen 20-25% vilket kan bli mycket smärtsam när lågkonjunkturen kommer och räntan går upp.

Redan här borde beslutet vara enkelt. Kan vi riskera kärnverksamheten?
Avslå - vi har inte pengar till det här!

Tyvärr har projektet sedan lång tid tillbaka kommit i självsvängning. En slags egen kraft som gör att det går framåt, synbarligen av sig själv.
Vilja kan försätta berg säger man ju. I det här fallet skulle det kunna vara en kollektiv vilja bland de politiker och tjänstemän som jobbat med projektet och därmed ger det en egen kraft som kan vara svår att stoppa. Vi har sett det förut med t.ex sprängningen i farleden.

Det är då man som enskild ledamot i KF måste ta sitt ansvar.
Är det svårt?
Är det lätt?
Egentligen borde det inte vara så märkvärdigt. Det borde inte ligga något politiskt i det - mer än prestige vilket kan vara väl så svårt.

När pengar saknas till en stor investering med dåligt underbyggd nyttokalkyl kan vi inte se något annan utväg än AVSLAG!

Lägg ner, tänk om, gör bättre!

Kommentera här: