Tummetott?

I går visades det sista av två program som SVTs Uppdrag Granskning gjort om Västerviks kommun.
Här kan du se det första programmet
Här kan du se det andra programmet

Denna gång handlade det om utbyggnaden av Västerviks flygplats.

Där framgick följande:
- att det initierades av dåvarande kommunalrådet med anledning av Björn Ulvaeus "önskemål".
- att den man försökt fjäska för inte tycker att försöket duger och att det är "halvhjärtat".
- Politiken och tjänstemännen har underblåst utomståendes "intresse" av en flygplats genom att själv skriva underlag för inlagor och insändare som sedan placerats ut hos lämpliga avsändare.
- att den utbyggnad som gjorts sannolikt inte kommer att vara tillfylles för de flygmaskiner man sagt sig vilja ta emot.
- att sittande kommunalråd inte har kontroll över sina styrkor.
- att oppositionsrådet gör som han vill och fortsätter att hantera sanningen på ett väldigt speciellt sätt.

Redan efter förra programmet hyste IGT åsikten att oppositionsrådets lämplighet som ledare för Moderaterna i kommunen, regionen och riksdagen (han står högt på alla listor) borde ifrågasättas.
I dag känns det som om den rebelliska bubblan lider av pyspunka då vederbörande piskat upp en stämning bland sina tillskyndare som antagligen gör att han kan sitta kvar.

Det är beklagligt att det politiska systemet inte har förmåga att avlägsna fifflande och ljugande politiker som tar skydd bakom en "majoritet".
Det är beklagligt att denna "majoritet" inte har förmåga att värdera saken oibjektivt utan tar ställning mot något genom att vara för fifflaren.
Det är emellertid många där ute som delar vår uppfattning vilket innebär att det kommer att komma många nya tillfällen att ifrågasätta ledningen för M i kommunen.

IGT - får alltid rätt har vi slagit oss för bröstet och sagt. Får vi kanske fel nu?
IGT lägger därmed ner frågan till dess att något nytt dyker upp.