Framtiden i egna händer

Med anledning av de senaste månadernas diskussioner kring oppositionsrådets förehavanden närmar sig tidpunkten då vederbörandes framtid tar sig en av två vägar. Den ena rutschkana ner för taburetterna, den andra en tveksam tillvaro i rikets högst beslutande organ Riksdagen, eller Regionkommunen, eller Kommunstyret.

I söndags hade Moderaterna i Norra Tjust, MNT, ett välbesökt årsmöte där vi bland annat fick besök av Gunilla Carlsson, fd. vice partiledare, som höll ett bejublat framträdande.
IGTs medarbetare avgick ur styrelsen, inte på grund av misskötsel utan en önskan från IGTs sida om ett ökat oberoende.

Under övrriga frågor beslutades att inge en hemställan om ny nomineringsstämma för kandidaturerna på kommunens lista inför valet. Det kan, enligt stadgarna, göras inom tre veckor efter ordinarie stämma om särskilda skäl föreligger. Tidsramen är OK och särskilda skäl föreligger sannerligen.

Media, som lokalblaskan kallar sig, har slagit upp detta i en artikel, se nedan, där man säger att MNT vill ha bort toppnamnet från listan, vilket kanske är att skruva till det lite extra. Vad gör man inte för att sälja? MNT vill snarare pröva huruvida medlemmarna tycker att det som varit är OK. Tycker de så får det vara deras ansvar. Sista ordet är emellertid inte sagt i detta.

Om vi trots allt antar att det finns krav på vederbörandes avgång vilket IGT berörde i går ur aspekten kandidatförsäkran så måste man ändå fundera lite kring alternativet.

Vad säger han själv?
"Jag överlåter till andra att besluta..."

Vad gör man i en situation som denna?
Ytterst handlar det hela om huruvida platsen vid köttgrytorna fortfarande står öppen. I det perspektivet är det lätt förstå den som försöker hålla sig kvar.
De stora frågorna är hur detta kommer att sluta, avgång eller inte?
Hur skulle en framtid med uppdragen kvar te sig?

Riksdagen: Hur kul är det att komma till Riksdagen som en avdankad Tipp-Ex:ande och ljugande kommunpolitiker? Är det en lämplig plattform att forma det framtida Sverige ifrån?
Eftersom egenskapen att ha ett pragmatiskt förhållningssätt till sanningen är spritt långt utanför kommunen och det egna partiet kanske det planeras ett nytt utskott - Sanningsutskottet. Det kanske kunde vara något om än föga ärofullt.
 
Regionförbundet: Tyvärr är nog det här den enda platsen där man kan gömma sig undan utan att göra någon större skada varken för sig själv, partiet eller verksamheten/politiken.
 
Kommunen: Det är antagligen svårt att komma tillbaka i lokalpolitiken efter allt det här. Femton år innebär många kompromisser och med dem infaller förr eller senare "pay off" som i sin tur innebär kompromisser som ingen nytillträdd skulle behöva bry sig om. Dessutom finns det en massiv opinon därute som kommer att göra allt för att underminera plattformen för framtida arbete.
 
"De andra", de som skall skall besluta
När han säger att det är "andra som får besluta" gör han två misstag.
För det första är det inte så. I enlighet med den Kandidatförsäkran vi skrev om i går så vilar det på ledamoten att ta ansvar för sina handlingar - med partiets bästa i åtanke. Man kan alltså inte sitta som en proipp och vänta på att partiet skall vidta åtgärder.
 
För det andra så är de där "andra" inte så mycket att hänga i granen. I det skede vi befinner oss i för stunden säger de ingenting, av rädsla för  sin egen framtida karriär, vilket kan tolkas som stöd. Stödet finns bara där så länge det bedöms bättre än motsatsen. När det här går lite längre är det mycket lätt att byta fot eftersom ingen vetat vilken fot de stått på. Då inträffar det obehagliga att ingen står bakom och försvarar det som hänt.
Man skulle också kunna säga att den människohögen beter sig på samma sätt så som du gjort under så många år. De står inte upp för någonting! De försvarar inget!
 
Nå, vad händer då?
Med ledning av tidigare "affärer" så slutar ett sånt här drev när räven är skjuten, vare sig det tar en dag, en vecka, en månad eller ett år. Någonstans utmed denna resa är det klokt att hoppa av för att rädda det som räddas kan av sig själv och partiet.
 
En tvivelsutan god politisk karrär bör inte sluta i förnedring och det kan ingen "annan" besluta än den berörda.
 
Nu väntar vi andra på onsdagens program i SVT1 kl. 20.00
 
 
Läs mer här:
 

Kommentarer:

1 Åke Elgstrand:

Vi glömmer fort, och det utnyttjas.
Moderaterna, Norra Tjust sökte hjälp direkt efter valet 2014 "inte en gång" till var orden för stunden.
Katastrofvalet 2014 med sensationella minus 40% ramlar ner på den politiska ledningen i röstetal.
En Vitbok skulle fram - men det blev inget. Vilja saknades. Alla ville inte så, vi var ensamma, och intet blev av den genomlysningen.
Den lokala M-föreningen ville få till ett genomarbetat material för att undvika ett så dåligt nästa val - det val som vi har framför oss nu.

Kommentera här: