Så här får du koll på dina vatten

Jag skrev om EUs vattendirektiv, som resulterat i fem nya myndigheter, Sveriges Vattenmyndigheter (Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön, Södra Östersjön och Västerhavet) och enheter hos varje länsstyrelse. Uppgiften är att kartlägga och föreslå/vidta åtgärder så att allt vatten är bra 2015. Det kan ju verka som ytterligare en sysselsättningsmaskin dolt bakom ett gott syfte, vilket sannolikt är rätt vad gäller vårt vatten. Som vanligt vill vi väl vara "bäst i klassen" samtidigt som de struntar i det där det verkligen behövs.

Hur det än är med den saken så börjar den första 6-årsperioden (cykeln) att lida mot sitt slut. Då mina damer och herrar vattenägare är det dags att vakna till liv, för nu är det tid att svara på remissen och lägga sig i allmänt om vi inte ska dras på en vagn.

Lämpligt är att börja med de vatten som berör din fastighet. Här är några enkla steg:

1. Gå in på Vattenmyndigheternas databas.
2. Sök fram ditt vatten efter att du valt "Enkel"- eller "Avancerad" sökning.
    - Du får fram en lista, där du kan välja "din sjö"
    - Väl framme i posten "din sjö" får du en överblick av Vattenmyndighetens analys. Klicka på "förstoringsglaset" mellan God och frågetecknet för vidare analys.
3. Till höger om "faktarutan" hittar du en karta, nere till vänster är en länk "Vattenkartan". Klicka på länken så får du upp ett  GIS - verktyg du kan mecka med.

Om inte vattenkvalitén är "God" bör ni lyfta ett varningens/möjligheternas finger för då bör vattnet bli föremål för åtgärder som kan innebära lite av varje. En del åtgärder är säkert till godo, t.ex kalkning, emedan andra kan vara till förfång, t.ex begränsnngar för byggnation, industri eller jordbruk.

På det hela taget måste jag säga att det är en elegant lösning de presenterar för vattenägare och andra intressenter.

Sätt er nu in i frågan. Ring till samordnaren för "din" Vattenmyndighet eller Länsstyrelsen. Fråga. Jag gjorde det och jag är nöjd med vad de presterade.