Vi ska få nya tåg

Den 5 juni återinvigs tågtrafiken mellan Linköping och Västervik. Tågtrafiken har legat nere oerhört länge. Under tiden har man varit hänvisad till buss och taxi, vilket fungerat förvånansvärt bra faktiskt.

Banan byggdes på 1870-talet och försörjde Åtvidaberg, Överum, Gamleby och Västervik med nödvändiga transporter för såväl gods som människor. När jag var liten var banan nerlusad med bemannade stationer där man köpte biljetter, på ett sätt man numera inte kan göra på någon station, klev av och på (såklart) och tog emot gods. Storsjö och Nelhammar hade stickspår och godsförvaring. Ett väl utbyggt spårbundet distributionssystem således.

Numera prioriteras restiden mellan Västervik och Linköping. Den godstrafik som trafikerar banan utgörs huvudsakligen av importerad massaved som tagits in i Västerviks hamn. I övrigt saknas i stort sett vad man skulle kunna kalla godstrafik.

Av detta kan man dra några slutsatser.
För det första är all godshantering omlagd till effektivare system baserat på lastbil. Fler och fler verksamheter försöker hålla lagerhållning borta - just-in-time är ledordet (vilket inte minst är aktuellt i dessa dagar med inställda flygningar).
För det andra lever man kvar i utopin att folk skall bo i Västervik och jobba i Linköping bara restiden blir kortare. Haken ligger i att man aldrig kan korta tiden mer än att det tar 1,5 tim och då är det ändå ingen som kommer att bygga sin vardag på detta. En sak är att pendla mellan attraktivt boende i Mälardalen och ett bra jobb i Stockholm - en helt annan är att bo relativt remote i Västervik och pendla till ett mindre fancy jobb i Linköping. Det fyller man inga tåg med.
Dessutom stannar inte tåget på så många ställen utmed banan. Man kan inte bo hos oss i Uknadalen, trots att tåget nästan går igenom våra marker, och få ett rimligt bilpendlingsavstånd till närmaste station - eller hållplats som det numera kallas.

Bättre väg och buss är det enda vettiga. I vårt moderna samhälle med höga krav på tidspassning och flexibilitet funkar bara tåg i storstadsregionerna och däremellan. Allt annat är utopier - eller bara för dyrt.

Kommentarer:

1 Bertil Lycke:

Jag delar till fullo Wolters uppfattning att väg och buss är det enda vettiga i en liten kommun som Västervik. Jag tror inte hitflyttade storstadsinnevånare är intresserade av att dagligen pendla till ett arbete i Linköping. De har redan pendlat tillräckligt i sina liv! Men i Västervik är två saker heliga, även bland moderata lokalpolitiker, och det är speedway och Tjustbanan. Man avstår i praktiken till och med en bättre väg efter Överum till Linköping!

2 Wolter:

Ja, hur dumma kan vi bli? Det kan ju aldrig betala sig att investera i en bana som bara kör folk på fel tider. Två tåg gör inte flexibiliteten och avståndet (ca. 12 mil) gör inte pendlingstiden rimlig.Wake Up! Sluta romantisera. Bygg en bra väg - hela vägen!

Kommentera här: