Nu hettar det till!

Efter Kammarrättens dom i mitten av januari, där man upphäver fullmäktiges beslut att återkalla uppdragen för kommunstyrelsens ledamöter, har det varit febril aktivitet i den lilla kommunen där ute någon stans i vårt avlånga land.
Konsekvensen av domen torde vara, som jag skrivit tidigare, att kommunstyrelsen varit obehörig i drygt två år.

De ledande politikerna, en sosse och en moderat (med en stackars inklämd centerpartist som gisslan) - efter höstens val. En moderat och en sosse - innan höstens val (med samma centerpartist som gisslan). Alla samma personer. Moderaten inröstad som oppositionsråd i kommunstyrelsen av sossen efter förra årets val och sossen tillsatt som förste vice ordförande av moderaten i samband med att det gjordes en ny kommunstyrelse - den jag kallar obehörig. Rörigt? Läs igen!

Fatta soppan! Fatta oppositionsläget!

Nu är det så att opposition inte behöver organiseras efter traditionella politiska mönster, särskilt inte när det inte finns någon, särskilt inte när den är köpt och insyltad i sina egna beslut. Då dyker den på annat ställe.

Så har nu skett sedan Kammarrätten meddelat att alla kommunstyrelsens beslut kan överklagas med anledning av deras dom. Det går alltså inte, så som herrarna i kommunstyrelsen gjort, att hävda att tagna beslut vunnit laga kraft eftersom de inte överklagades.
I dag är sista dagen att lämna in överklagan till Förvaltningsdomstolen och jag skulle inte förvåna mig om det kommer in mellan 10-20 stycken. Denna klagan kommer att spänna över mycket, allt från att alla beslut kommunstyrelsen fattat under dessa drygt två år skall upphävas till lite mer specifika frågor.

Själv har jag intresserat mig för bolagsstrukturen. Jag har tänkt (jag gillar inte detta uttryck) som så här:
Kommunstyrelsen utser personer som skall representera ägaren (kommunen) på bolagsstämman. Eftersom kommunstyrelsen är obehörig torde representanterna också vara det vilket i sin tur borde innebära att val av styrelse och revisorer också borde vara ogiltiga. Spännande!

Nu skall vi veta att den här situationen, som i sig är ett allvarligt brott mot kommunallagen, aldrig tidigare uppstått. Eftersom lagen saknar sanktioner kan man bryta mot den hur mycket man vill utan att riskera något. Frågan är nu hur lagstiftaren kommer att agera. Kommunen kommer självklart att överklaga. Kommer dom att få prövningstillstånd?

Hur skall man betrakta en styrelse som tillkommit på dessa grunder? Vi måste ta i beaktande att bolagsstrukturen tagit för sig mer och mer och omsluter i storleksordningen av ett mindre börsbolag. I ett börsbolag är det aktieägarna som utgör stämma - här är det lekmän som är representanter för ägaren.

Den sista frågan är nu hur man löser upp det här. Självklart måste de juridiska finterna upphöra förr eller senare och övergå i praktisk handling.
En noggrann genomgång av dessa två år i förbluffande majoritet måste göras.
Det måste stakas ut en framtid där organisationen kan verka såväl praktiskt som demokratiskt med den stora medarbetarkadern på tåget.
Är det troligt att ledande tjänstemän och politiker är byxade att återställa denna ordning?

Jag återkommer med uppdatering i frågan
 
Västerviksposten skriver
Västervikstidningen skriver

Dribbel med Kommunala medel

Mycket tyder på att fadäsen med att lösa upp Kommunstyrelsen bara är toppen, om än en sylvass, på vanskötselns och makthungerns isberg. Härom dagen visade det sig att den obehöriga Kommunstyrelsen eller vem det nu är som beslutat (ovisst i skrivande stund), låtit Bostadsbolaget stå för fiolerna kring nedmontering och bortforsling av Brovaktarstugan på Slottsholmen.
 
Det är ju så att det lilla röda huset står i vägen för Björn Ulvaeus märkliga bygge därstädes och Kommunen har lovat att ta bort det. Det är inget märkvärdigt hus så det hade nog helt enkelt kunnat rivas men av rädsla för opinionen skulle det tas ner och placeras om. Nu är det alltså Bostadsbolaget som gjort detta till en kostnad om drygt en halv miljon. Huset lär nu finnas någon stans ute på Lucerna. 
Den stora frågan är vad Bostadsbolaget har med det hela att göra. Vem har beslutat och hur har detta dribbel med skattemedel beslutats?
 
Hur skall man få ordning på följderna av Kammarrättens dom? I nästan två år har Kommunen styrts av en obehörig Kommunstyrelse (i rådande rättsläge där Kammarrätten upphävt Kommunfullmäktiges beslut att upplösa den gamla Styrelsen)? Vilken opposition skall/kan ta tag i det här när KS presidie (ordf, vice ordf och 2:e vice ordf) är samma personer som tidigare men på omkastade platser?
Vem ställer sig upp och skriker när en sån här sak som med Brovaktarstugan uppdagas? Knappast det av sossarna köpta oppositionsrådet eftersom det är sossen och oppositionsrådet som, i samförstånd, lagat till soppan.
 
Hur ser de övriga rätterna ut på denna skandalernas buffé? Hur är det med Roddklubben, Slottsholmen och flygplatsen, för att bara ta något som valsat runt i pressen nyligen?
 
Näh, nu är det dags att pudla sig och medge att idén med den massiva majoriteten inte har funkat. Det har lett till allt för många och för snabba beslut. Tjänstemännen tappade sin roll och spelade med i fult spel. Om det är så att ingen tjänsteman avrådde från att lösa upp KS måste man fråga sig hur det var möjligt. Många tjänstemän borde stå på transferlistan. Transfer till vadå, efter det här? den kortsiktiga konsekvensen de tre herrarna borde ta är helt enkelt att avgå (vilket dom ändå kommer att vara tvungna att göra fortare än dom tror) så att någon annan (vem nu det är efter denna långa tid av nogsamt utrensande i de stora partierna) kan göra om och göra rätt så långt det är möjligt.

Vilse i pannkakan

I den här bloggposten tänkte jag följa upp händelseförloppet i den där lilla kommunen som fick en kammarrättsdom emot sig efter det att M och S helt sonika, mitt i mandatperioden, löst upp kommunstyrelsen för att därefter sätta till en ny som mycket bättre passade deras syften. Jag skrev om det i den föregående bloggposten.

Jag tror att jag redan då förutsåg att de inblandade skulle "vifta flugor". Det har redan börjat och jag skall med glädje delge er den lokalpolitiska elitens intellektuella irrfärder.
Generellt kan man säga att det gamla fina ordspråket som säger att man skall stå still när man trampat i glashuset eftersom det låter mer när man försöker ta sig därifrån är högst applicerbart i detta fall.

17/1 lokaltidningen har en liten notis där sittande kommunalråd (vilket han inte var förra mandatperioden men väl den som M kommunalrådet allierade sig med) kommenterar det hela som följer:
"Rätten tycks mena att en folkvald församling inte kan välja sin egen styrelse, och det är lite underligt.
Blir domen prejudicerande kan det bli svårt att skifta majoritet mitt i en mandatperiod"

Det var just det! Det är vad man i allmänna ordalag kallar demokrati och det är därför vi har val då och då. Det har aldrig hänt förut så den allmänna uppfattningen är nog inte att man skall skifta majoritet när det passar.
 
Enligt rubriksättarna säger han sig vara förvånad vilket förefaller lite märkligt då en Kammarrättsdom inte dimper ner som en blixt från klar himmel. Processen har pågått sedan den där dagen då det ödesdigra beslutet fattades. Förvisso med någon veckas fördröjning vilket rimligtvis inte kan ha spelat någon roll. Först överklagas det inom lagstadgad tid, sen går det till Förvaltningsrätten som tar sin ställning vilket överklagas till Kammarrätten som fattar sitt beslut. Mer än två år således.
 
19/1 VT, Västervikstidningen kommer ur sina hålor med denna ledare av Joalim Tholén. Riktigt bra! Detta trots att jag skulle vilja se lite mer grävande och mindre hovsamhet inför makten. Å andra sidan skall de väl hålla en högre neutralitet än vad IGT gör, som är gravt subjektiv.
 
25/1. Mycket tyder nog på att fadäsen med att lösa upp Kommunstyrelsen bara är toppen på vanskötselns och makthungerns isberg. Härom dagen visade det sig att Kommunstyrelsen, eller vem det nu varit som beslutat (ovisst i skrivande stund), låtit Bostadsbolaget stå för fiolerna kring nedmontering och bortforsling av Brovaktarstugan på Slottsholmen.
Det är ju så att det lilla röda huset står i vägen för Björn Ulaeus märkliga bygge därstädes och Kommunen har lovat att ta bort det. Det är inget märkvärdigt hus så det hade nog helt enkelt kunnat rivas men av rädsla för opinionen skulle det tas ner och placeras om. Nu är det alltså Bostadsbolaget som gjort detta till en kostnad om drygt en halv miljon. Huset lär nu finnas någon stans ute på Lucerna. 
Den stora frågan är vad Bostadsbolaget har med det hela att göra. Vem har beslutat och hur har detta dribbel med skattemedel beslutats?