Åsiktsfrihet råder!

Med anledning av Ingemar Nordins funderingar i ämnet tillåter vi oss lite tankar har på IGT.

Åsiktsfrihet råder - säger man, men fan ta den som "tycker fel"!
Kritiskt tänkande är viktigt i skolundervisningen - säger man, men fan ta den som tänker kritiskt!

Vad är det som händer i demokratiernas demokrati Sverige? Vem/vad är det som ligger bakom "åsiktskorridoren"? Är det en ny företeelse?

Kan det vara så att "förr i tiden" - början av efterkrigstiden, typ - präglades av att olika åsikter fick ventileras hur som helst? Eller var det så att en borgerlighet i samförstånd med socialism och storindustri körde sitt spår under en tid där samhället byggdes upp efter kriget?
Visst var det massa gapiga kommunister som protesterade på gator och torg mot det ena och det andra. Visst fanns det en fungerande protest på första maj - som styrdes av rådande makt på rådande makts villkor. Visst var det protester på universitet och marscherande ungdomar som ogillade krig i fjärran land tillsammans med vår statsminister.
Var det ett uttryck för åsiktsfriheten eller ett första steg mot dagens situation? Många av de som ockuperade kårhus, bodde i kollektiv och skalderade på gator och torg är numera etablerade människor i politik och journalism. Trots att de i sin ungdom använde åsiktsfriheten för att bygga sin framtida plattform motarbetar de alternativa idéer nu när de nått livets höjdpunkt. Eller är det just därför?
Är det för att de vet vilken makt alternativa åsikter kan ha? De har ju själva lyckats få oss alla till semisocialister, sopsorterare och feminister.

Tänk om klimathotet skulle diskuteras mer öppet? Tänk om folk skulle komma till insikt om att idén ifrågasätts av många och att allmänt vedertagna åtgärder för att "förhindra uppvärmning" är meningslösa? "Klimatet" bryr sig inte om konferenser, skatter och tomma ord.
Tänk om vindkraften och/eller vargetableringen skulle diskuteras mer öppet? Tänk om folk skulle förstå hur det drabbar landsbygden och därmed hela vårt land?
Tänk om vi skulle börja diskutera skola och uppfostran av våra barn?

Ja, tänk om - då skulle samhället fortsätta att förändras men denna gång ifrån den riktning som 60- 70- talets ungdomar ville ha - och fick.

Samhället skulle förändras - så som det alltid gjort. Fram och tillbaka.

Det politiska systemet kollapsar

Vårt politiska system är som bekant ett representativt system.
Det bygger på ett antal instanser, allt  från den lokala nivån där enskilda individer ingår i en politisk förening till riksdagen där väljarna röstat fram vilka som skall representera dem.
Vid tiden före den stora kommunsammanslagningen hade varje parti minst en förening i varje kommun, vilket efter sammanslagningen resulterade i fler föreningar per kommun.
Inom kommunen har man ofta ett gemensamt organ där representanter för respektive förening hanterar kommunala frågor av vikt liksom nomineringsprocesser och valfrågor. De som slutligen hamnar i kommunfullmäktige pratar sig samman kring de ärenden som dyker upp. Dessa möten är inte sällan öppna för intresserade.
Apparaten skall vidare försörjas på såväl läns- som riksnivå.
Systemet bygger således på att den minsta byggstenen söker medlemskap i en politisk förening och engagerar sig, betalar medlemsavgift som i sin tur skall hålla systemet rullande. Minskar medlemsavgifterna ligger man således risigt till.
 
Det låter väl bra, gammal fin svensk folkhemsdemokrati? Ja, är det verkligen så?
 
Systemet håller på att braka redan i grunden. Människor är/vill helt enkelt inte vara medlemmar i de politiska föreningarna. För något år sedan gjordes en sammanställning över medlemsantalet i politiken där det visade sig att alla partiers medlemmar inte var fler än medlemsantalet i jägarförbundet. Politiken anser jägarförbundet vara ett "särintresse". Vad är då politiken?
 
Strategin bakom det här är fullt medveten då medlemmar är jobbiga att hantera och en flyktig bas för finansieringen. Man har infört ett system med partistöd som innebär att partierna gjort sig oberoende av sina medlemmar och den kompetens de besitter. Man kan köpa in "experter" för pengarna helt enkelt. Där försvann det representativa systemet!
 
Finn Bengsson, riksdagsledamot för M i Östergötland har i dagarna meddelat att han inte ställer upp för omval till riksdagen. I den vevan har han också lättat på förlåten och motiverat sitt avhopp med missförhållanden inom partiet. Han anser att partiet är toppstyrt av ledare som inte bryr sig om provval eller vad medlemmarna tycker. Ni kommer säkert ihåg cirkusen runt DÖ-överenskommelsen där Bengtsson blev representant för all ondska i en fråga där han slutligen fick rätt. Det finns inte någon i partitoppen som tagit någon som helst konsekvens av sina handlingar under den resan, utan de sitter kvar med sina höga ersättningar och visslar som om ingenting hänt. De gör som de vill helt enkelt vilket inte är något problem eftersom det inte finns några medlemmar som kan "läxa upp" sina företrädare.
 
På kommunal nivå kan resultatet bli en liten, okunnig, idoldyrkande klick som kliar varandra på ryggen och stöttar en ledare vars bäst-före-datum gått ut för länge sedan. Då det inte går att mobilisera något tryck underifrånn är risken att vi får ett tjänstemmannastyrt, inkompenten och ineffektivt styre för lång tid framöver. Tyvärr riskerar dessa imperfektioner att sprida sig in i den kommunala apparaten och vidare upp i systemet när dessa dönickar går vidare i karriären.
 
Det är därför vi börjar och se korruptionsskandaler i Riksrevisonen, Karolinska Institutet och Länsstyrelsen där vårt fyllo till f.d Landshövding fått nytt jobb av kompisarna efter lite rast från tjänstekortfiffel och sexsamtal.

Disneyklubben, vår framtid

För mig är ett museum ett ställe dit man går för att få veta hur det var förr, hur naturen ser ut, hur tekniken fungerar eller kunna ta del av konstskatter/konstarter man aldrig annars skulle fått uppleva.

Så här säger Wikipedia:
"Ett museum är en offentligt tillgänglig samling av systematiskt ordnade föremål av naturhistorisk, kulturhistorisk, konstnärlig eller teknisk art. Museologi är vetenskapen om museernas verksamhet".

Så här säger International Councils of Museum:
"Ett museum är en permanent institution utan vinstintresse som tjänar samhället och dess utveckling, som är öppen för allmänheten, som förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut – i studiesyfte, för utbildning och förnöjelse materiella och immateriella vittnesbörd om människan och hennes omvärld".

Så här säger chefen för statens museum, Ann Follin, ivrigt påhejad av Alice Bah Kunke, om några museums uppgift:
”att fånga upp den unga generationens engagemang och vilja att bidra till en bättre framtid”.
 
Mycket tyder på att regeringen försöker omstöpa de tre stora museerna i Stockholm - Östasiatiska, Etnografiska och Medelhavsmuseet - samt Världskulturmuseet i Göteborg till någon sorts propagandaverktyg som skall leda den unga generationen in på den smala, rätta, väg som leder mot framtidens "hållbara" lyckosamhälle.
I den här artikeln hävdas det att man därigenom skulle kunna putta SD åt sidan vilket i mina ögon/öron förefaller, minst sagt, naivt.
Kan det verkligen vara så att man tror sig kunna påverka befolkningen så här? Kan det verkligen vara så att ansvariga ministrar nedlåter sig att tänka tanken?
 
Jag hoppas verkligen att jag tolkat artikeln fel - annars har man släppt MP lite väl långt, först genom tillsättandet av kulturministern, sedan genom att låta henne fullfölja/fullborda den roll hon hade i Disneydags, vilket också är/var ett bra propagandaverktyg.
 
Kom på något bättre om ni vill klå SD - kom till insikt och ändra politiken, typ!
 
Låt våra museer vara!