Ytterligare ett steg i bioenergins värld

I veckan tog jag, familjen och gården ett stort steg i det här med produktion av värme.
 
Sedan närmare femton är tillbaka har vi haft en stor pelletspanna som producerat hetvatten för distribution i ett ca. 1.200 meter långt kulvertsystem mellan alla gårdens byggnader. De flesta byggnader är rysligt glest befolkade i förhållande till yta, en del är tomma på folk helt och hållet. Trots detta måste de värmas - så är det bara och det får man ta.
 
Byte från pellets till flis låter enkelt men det kräver lite insatser. Flis är mer volymkrävande varför systemet måste kompletteras med ett förråd som enkelt kan fyllas. Pannrummet bör uppgraderas med ackumulatortank för att därigenom få en jämnare temperatur ut på nätet.
 
Hur gör man detta?
Familjen får ägna sin sommar åt att bygga förråd. Det tog naturligtvis längre tid än planerat men nu uppfyller det planen med råge.
Efter lite letande hittade jag en passande panna, en Hertz Firematic på 200 Kw levererad av Swebo Bioenergi.
 
 
Varför göra detta?
Två skäl utkristalliserade sig när jag väl beträtt självbedrägeriets breda stig.
- Kostnaden reduceras markant. I sämsta fall halveras den. Tar jag från egen skog kan det bli betydligt bättre vilket kräver lite planering (ett år i förväg).
- Riskerna reduceras. Pellets levererades i storsäck om 800-1.000 kg. De stora lastbilarna med 32 ton i lasten hade en benägenhet att köra fast vid otjänlig väderlek. Lossning, lagring och laddning av systemet var förenat med så stora risker att jag inte gärna överlät det på någon annan.
- Oberoendet ökar. Nu kan vi öppna taket på förrådet varvid en lastbil med fliscontainer kommer och tippar. Stäng taket och allt är klart! Just nu ligger där ca. 120 kubikmeter levererat av Linköpings skogstjänst.
 
Jag är mycket nöjd med den här investeringen, för övrigt min sista vad gäller gårdens uppvärmning (hoppas jag). Det kanske har svidit lite men skall man vara fin får man lida pin.

Klimatet går inte att förutse

I dag skriver en av våra få riktiga klimatforskare, Lennart Bengtsson, förtjänstfullt om svårigheterna att förutse väder på lång sikt, klimatet allmänhet och i synnerhet klimat på lokal nivå.

Ni har säkert sett de där kartorna om hur hemskt det kommer att bli om hundra år där just du bor. Ni har säkert sett bilderna av ett dränkt Stockholm. Allt det där är intressant som ett konstprojekt eller en show off i Photoshopandets ädla konst. Som vetenskap är det värdelöst!

Allt det här har lett till en märklig anpassning på lokal nivå. Kommunerna har ålagts att göra klimatstrategier vilka inte sällan utmynnar i att människor med sjötomt berövas rätten att bygga med stora ekonomiska förluster som följd. Som om inte strandskyddet vore nog.

Samhällets utveckling är naturligtvis en följd av tidens politik. Det kan vara upp eller ner, kris eller lycka. Klimatstrategierna är en följd av en tidsanda och har lagts in i samhällsplaneringen som beskrivits ovan. Helt plötsligt svämmar landet över av människor på flykt och det måste byggas massa nya bostäder. Lika plötsligt kan de vara på väg hem. Lika plötsligt kan det bli poppis att flytta till kusten vilket leder till ett byggtryck. Vi har haft tron på bandbredd via fiberkabel och vindkraft som krävt sin tribut av samhällsplanerarna. Med detta vill jag säga att vi inte vet vad som komma skall. Vi vet nästan inte vad som varit.

Vid var tid vill vi dock påskina att vi vet. Det materialiseras bl.a i klimatstrategier där vi VET att havet kommer att stiga. Enligt Lennart Bengtsson kan vi omöjligtvis VETA detta. Om vi planerar framtiden efter ett genomsnittligt, erfarenhetsbaserat, vädermönster kommer vi antagligen närmast sanningen.
Det där med vår, sommar, höst och vinter kan vara en väl så bra måttstock för den lokala samhällsplaneringen  vilket har missats då man till exempel dragit ner på snöröjningsbudgeten i huvufstaden eftersom det skulle sluta snöa. Helt plötsligt kom det massa snö vilket alla förvånades över. Det var vinter. Då snöar det. Svårare än så är det inte.

Tänker man så här blir allt lokalt klimatarbete meningslöst. Klimatstrateger och klimatrådgivare som rånar mången kommunal skattebetalare skulle lika gärna kunna stå på ett ben på stadens torg och gala som en tupp åtta timmar i veckan. Vi har viktigare saker att göra helt enkelt.

Det är intressant att se hur ett samhälle halkar i väg. Ungefär som kråkan i visan. Slumpmässigt och oförutsägbart.

En liten vardagsKafka

Jag har länge funderat på det här med tåg kontra bil.

Lite svepande sägs det underförstått att tåg alltid är bättre än biltrafik eller i lite större sammanhang att kollektivtrafik alltid är bäst.
Jag har ställt mig lite tvekande inför detta. Om det bara åker en person på tåget eller bussen borde det vara bättre att åka en person i en bil. Det låter logiskt men hur många måste åka på en buss respektive tåg för att göra en miljövinst?

I eftermiddags hade jag anledning att djupa i frågan varvid jag bestämde mig att ta reda på fakta om de tåg som trafikerar en sträcka som passerar oss om ca. 12 mil.

Att få fram fakta om tågen var inget problem, bara att Googla. Så var det bara bränsleförbrukningen kvar.
- Jag ringde Veolia som opererat trafiken i många år. De hade sålt till något annat bolag. Ingen visste.
- Jag ringde Bombardier som tillverkar tågen. Ingen visste.
- Jag ringde KLT (Kalmar Läns Trafik). Ingen på plats (fikadags?)

Jag struntade i Veolia.

Jag blev uppringd av kvalitetsansvarig på KLT som redogjorde noggrant och vi enades om en förbrukning om ca. 100 liter för sträckan.

Jag fick följande mail av affärschefen för AO Tåg:

"Hej Wolter
Vi lämnar inte uppgifter om vilken dieselförbrukning Y31har.
Inom företaget arbetar vi aktivt med att minska energiåtgång på såväl tåg som buss, oavsett om det är diesel eller el".

Jag kände mig föranledd att svara följande:

"Men snälla!
Vad är det för larv?
Hur tror du att man skall kunna hålla uppe människors intresse för energi/klimatfrågor med ett sådant svar?
Tack för visat kort.
Jag tog reda det genom KLT och det är ca. 100 liter för sträckan Västervik Linköping".

Hur gick det då?
Vid en jämförelse med två personer i en bil som drar 0,7 liter/mil och har en motor med 150 Hkr behövs det 23 personer på tåget för att matcha bilens utsläpp. Sträckan har i dag ca. 15 passagerare per tur.

Är det klmatet, politiken eller annan prestige som driver tågfrågan utanför de större passagerarstråken?
 
Är du intresserad av kalkylen så säg bara till.