Sanningens minut är inne

Tänk att verkligheten alltid kommer ikapp dikten, att Kejsarens nakenhet avslöjas och att man inte kan sälja konserverad gröt.

Som jag skrev för ett litet tag sedan så har jag varit lite engagerad i E.ons vindkraftsprojekt utanför Horn och Hycklinge i södra Östergötland.

Jag deltog på ett protestmöte som i sin tur resulterade i en ännu större protest i samband med att Kommunfullmäktige i Kinda (Kisa) skulle fatta beslut i enlighet med E.ons förslag att bygga en stor vindkraftsindustri i bygdens vackra skogar. Beslutet bordlades till kommande möte och skulle ha behandlats i kommande vecka.

I går meddelade E.on att man lägger ner projektet. Skälet anges vara vindkraftens dåliga ekonomi (som om det dykt upp ur tomma intet) - inte de lokala protesterna.

Nu är E.on glada, de boende som hade drabbats dansar på borden och lokalpolitikerna är sura. Sistnämnda borde emellertid vara själaglada för hade det inte haft den här utgången hade de fått en jobbig valrörelse.

Nu kan alla gå hem till sitt utan att för den skull medge vindkraftens brister. Jag lägger därmed ner Kindaprojektet, gör ytterligare ett jack i kolven och konstaterar att verkligheten tagit ett viktigt steg i IGTs riktning.

Kul, är vad det är! För den som tycker att det är ett uttryck för skadeglädje så medger jag att så är fallet. Å andra sidan har jag lagt ner mycket tid på att visa den totala stollighet som storskalig vindkraft är ett symptom på. Jag känner således att jag med all rätt kan få visa lite skadeglädje. Det kommer mer - var så säker!

Kolumn i VT, April

Här kommer senaste kolumnen i VT.
Jag hade tänkt köra lite hållbart, biologisk mångfald och andra motsägelsefulla floskler några gånger framöver. Alla pratar om det men ingen vet vad det är, vart vi vill nå, hur vi skall komma dit och när vi är där.
 
Ett bra exempel är gårdagens Brännpunktsartikel från SNF där man menar att äldre skog gynnar den biologiska mångfalden. Jaha.

Det här är den första. Jag har inte satt rubriken, som blev riktigt dålig.

W

Vindkraftsmöte i Kinda

I veckan var jag på ett möte i Hycklinge angående E.ons planerade vidkraftsindustri. Det var i alla stycken en bedrövlig tillställning.

Folkpartiet, som är emot projektet, hade kallat Kommunstyrelsens ledamöter till en debatt om vindktsftsprojektet i bygden.

Kommunstyrelsen hade i veckan beslutat att rekommendera Kommunfullmäktige att anta E.ons förslag om ett stort antal 200 m höga, vindsnurror.

Kinda kommun är belägen i södra Östergötland mellan Kisa och Vimmerby. I södra änden, mot gränsen mot Småland ligger de små samhällena Horn och Hycklinge och det är människorna i dessa bygder som förväntas leva med den onödiga vindkraften omkring sig i 25-30 år fram i tiden. Det vill dom inte.

Vad gjorde då politikerna som fattat beslutet? I en perfekt värld åker valda politiker ut bland sina väljare, möter opinionen, argumenterar och står för sina åsikter. Nu är det inte en perfekt värld utan dessa fegskitar till politiska blötdjur behagade inte infinna sig en gång. De vågade inte! Samtidigt säger dom att de inte känt av någon opinion mot projektet. De säger att de inte vet vem som skulle kunna vara emot det.
Vad har hänt med våra "folkvalda"?

Nåväl det är mycket vatten kvar som skall rinna under broarna. Nu är frågan huruvida kommunen skall använda sitt veto eller inte. Trots att Kommunstyrelsen rekommenderat att de inte skall göra så kan de ändra sig när salen blir full av demonstranter den 31/3. Det är då var och en skall rösta igenom något de kommer att leva med i 30 år. Ingen skall glömma vem som röstade och hur de röstade. En minnessten i Horn vore lämpligt.
Nu är de inte kört i och med detta, frågan kommer att malas vidare i många instanser innan det finns ett laga kraft vunnet bygglov vilket innebär nya möjligheter för befolkningen att stoppa industrialiseringen av sin hembygd.

Kinda kommun är liten, ca. 10.000 invånare, men vill vara med på allt. Det skall vara turism, attraktivt boende, ekologiskt, fördomsfritt, demokratiskt och välkomnande för alla. Lite av "vi-bra-kommunen" således, så som alla kommuner.

Den enkla sanningen är att detta självklart är utopier. Vindkraft och turism går inte ihop. Demokrati och att köra över sin befolkning går inte heller ihop.

I ett första steg kommer befolkningen att organisera sig inför Fullmäktigemötet.
Dessförinnan kan vi alla hjälpa till genom att "gilla" Kindaförslaget om att projekt vindindustri skall skjutas upp så att det åtminstone blir en valfråga. Då måste fegisarna krypa ur sina hålor och argumentera där resultatet slutligen visar sig på valdagskvällen.

Alltså: Gå in här och "gilla" Även vi som inte bor i Kinda går miste om en mycket vacker landsände. Alla berörs, mer eller mindre, av vindkraftsvansinnet.

Jag återkommer i frågan.
 
PS. Här är ett bottenmärke vad gäller vindkraftsvansinne. Karlstad och Hammarö kommuner har spelat bort medborgarnas pengar i klimatets/miljöns namn! DS.