Den lilla kommunen darrar!

I kväll sänds det första programmet av två om den lilla kommunen. Braskande rubriker i dagens lokalblaska förtäljer oss att de står väl rustade inför en väntande attack.
En superspecialist, som minsann jobbat på Radiosporten och senare som kommunikationschef för Frölunda, har medietränat den lilla kommunens alldeles egna "HR- och Kommunikationschef" under en hel dag enligt den lilla kommunens alldeles egna "kommunikationsstrateg" (många är dom och fina titlar har dom). Det ni, det gör nog susen!
 
Det här är kommunalrådet - han som gick in och "räddade" M
 
Nu står vi alltså där, knappt 12 timmar innan UG skall sända sitt program. Det har föregåtts av en febril aktivitet i akt och mening att ta udden av det som komma skall genom att förmedla budskapet att den lilla kommunen aldrig gör fel.

Lite basic instinct kan tyckas - Vi har inte gjort något fel! Lite som grisen när bonden försökte klippa honom - jag har ingen ull! Så gör alltid den lilla kommunen och dess företrädare när de ertappas med fingrarna i syltburken. Det är en sjuka som spritt sig bland bolag och tjänstemän.
Ett alternativ är att lyssna på medborgarna, avgivna domar och regelverken för att därefter försöka utveckla kommunen till en plats där folk är stolta och nöjda med sin förvaltning.

Kommunalrådet satt tidigt till en egen "oberoende" juristgranskning för att på så vis förekomma UG. Det lyckades så tillvida att den kunde presenteras i förra veckan. Surprisingly tolkade de högt styrande denna utredning som att kommunen "friades" - inget fel begånget alltså. Känns det igen?
Men så enkelt är det inte. Kommunen kritiseras på flera punkter liksom oppositionsrådet. Läs rapporten här.

Vad hände med gubben i glashuset?
För några veckor sedan skrev IGT att det skulle bli intressant att se oppositionsrådet när han försöker klampa ur det glashus han ställt sig i på alldeles egen hand. Han hade ställt sig där bl.a genom att Tippex:a handlingar som begärts ut av UG. Så gör man naturligtvis inte om man gör anspråk på att vara en folkets företrädare.

Dagens tidning får väl betraktas som kronan av hans glashusexit som enligt IGTs uppfattning inte ter sig helt ljudlös.
Han har, i ett flertal insändare försökt förminska det hela genom att ständigt påstå att han strukit över två meningar - av tusentals utlämnade mail. Det låter väl inte så mycket?
Han försöker trumma in att han "friats" av juristutredningen när det i själva verket är så att de talar om handlingen som eventuellt tjänstefel - vilket är brottsligt. En jurist säger aldrig att något är brottsligt innan det konstaterats i domstol, särskilt inte som man är köpt konsult av den, evetuellt, felande. Fortsättningen i denna del får utvisa huruvida det varit brottsligt eller inte - till dess skall han betraktas som oskyldig i enlighet med rättsstatens principer.Han skall dock inte betraktas som oskyldig för att han själv säger det. Ser ni skillnaden?

Han offergör sig själv när han inleder med att stoltsera över det fantastiska stöd han har bland sina partikamrater samtidigt som han berör eventualiteten att framstå som en ömklig figur när väl programmet kommer i etern.
Det är minsann synd om mig - jag har inte gjort något och har jag gjort något så var det bara lite. No hands! Tack för ert stöd!

IGT har skrivit om det här så många gånger - det här handlar inte om två strukna meningar. Det här är bara toppen på toppen av isberget.
Det handlar om en kommun i total missmanagement där, föroppningsvis med goda intentioner, tjänstemän och politiker låtit förvaltningen spåra ur totalt. Den har vuxit över sina bredder med strateger hit och strateger dit vilket mer än väl illustreras av "Hr - och kommunikationschefen" samt "kommunikationsstrategen" ovan.
Organisatoriskt har det skett genom en omfattande bolagisering där de kommunala bolagen tar för sig mer och mer på bekostnad av det privata näringslivet. De politiskt tillsatta styrelseledamöterna tystas vilket ger allmänheten minsta möjliga insyn.
Det ena projektet efter det andra har misslyckats. Föremålet för kvällens UG-program är ett bygge som påståtts vara Björn Ulvaeus gåva till barndomsstaden när det i själva verket är som vilket kommersiellt projekt som helst där Björn U bara lånat sitt namn (nu har han förvisso tvingats hosta upp lite pengar eftersom lägenheterna inte gått att sälja) mot lite manna i ersättning. Nästa vecka behandlas ytterligare ett vansinnesprojekt i form av Västerviks flygplats.
Inkompetensen i den kommunala ledningen tar sig ytterst i uttryck av en sanningsglidande och livrädd kommunchef som ens en gång inte vågar bo i den kommun han är satt att leda.

Om de här krumbukterna kring några TV-program lyckas - om man med lyckas menar att lugnet åter lägger sig över den lilla kommunen - så är det inget annat än en tvättäkta Phyrrus seger, en taskig brandfilt på brasan eller en bomb med fördröjd detonation.
Nu har alla möjlighet att glänta på en liten lucka i det kommunala bygget och företrädarnas personliga förmågor.
 
Det här är oppositionsrådet - kompisen till han ovan. Vad blir bättre av att programmet visas?

Trots att IGT i grunden delar liberalkonservativa värderingar med M så är det svårt på lokalplanet. Den sista förtroendeposten lämnas i och med nästa veckas årsmöte.

Därefter kan IGT ägna sig åt granskning inför kommande val och fler är på tåget. Det behövs!
 
Lite länkar
Västerviksposten: Även den andra lokaltidningen, som numera har samma ägare som den första, har kommenterat kommande program här.
 
SVT: Orkar du inte vänta till kvällen kan du få dig lite till livs här.
 

En vecka kvar....

.. och den lilla kommunen darrar i sina grundvalar!

Bakgrunden är att SVTs Uppdrag Granskning sänder sitt första program , av två, om kommunen och inblandade parter i affärerna runt Slottsholmen och utbyggnaden av flygplatsen (som kommer nästa vecka).

UG begärde ut en herrans massa handlingar och har antagligen gjort ett flertal intervjuer. Då panikerade Kommunalrådet (S) och beställde en utredning som skulle ge svar på frågan huruvida det begåtts några juridiska fel med anledning av utlämnade dokument. Bättre att förekomma än att förekommas och just för stunden säger kommunen, som vanligt, att de inte begått några fel (i stort sett). Juridiska fel alltså, vilket man inte kan veta innan det prövats i domstol.

Detta bl.a. trots att:
Utredningen konstaterar brister i hanteringen av efterfrågade handlingar.
• Utredningen går så långt att beröra frågan om tjänstefel när utlämnade handlingar maskerats på ett sätt som inte kan uppmärksammas av mottagaren.
• Utredningen konstaterar att "vänskapskorruption" inte är det samma som mutbrott.

Kommunalrådet konstaterar i denna intervju (sänds just nu så jag kan inte länka - kompletterar eller rota tag i P4 Kalmar, förmiddag den 7/3 -18) att det huvudsakligen handlar om "etik och moral".
Och? Är det inte bristen på detta som är problemet?

Man må tycka vad man vill om UG men de kommer när de fått in många tips som de tycker är värt att gå vidare med. Tipsen i sin tur är en följd av frustrerade människor som inte får gehör för överklaganden, insändare, diskussioner och andra åsiktsyttringar. Tyvärr är det så unket att åsiktskorridorens enda, och sista, ventil är Uppdrag Granskning. Hade inblandade politiker och tjänstemän varit lyhörda hade man sedan åravis tillbaka förstått att det finns en opinion där ute.

En opinion kring,
Holliday Club, Sprängningen i farleden, Gotlandsbåten, Skolnedläggelser, Politiskt ryggdunkande/samarbete mot medlemmars vilja, Odugliga tjänstemän, Flygplatsen, Fuskande politiker, Makthungriga tjänstemän, Bolagiseringen.

Fattar men inte dessa signaler besitter man inte grundläggande egenskaper för att vara en bra politiker. Då förtjänar men en granskning av "den granskande makten" i form av UG.

Just nu pågår en meningslös "damage control" med anledning av två UG-program som ingen vet vad de kommer att innehålla. Jag kan tänka mig att UG gnuggar händerna inför denna marknadsföring. Vi utomstående kan bara sitta kvar på läktaren. De granskade får väl tugga på naglarna och slugga på bäst de kan - om de tror att det hjälper.
 
Endast tiden ger oss svaret.
 
Läs utredningen här.

Det blåser på toppen

Ansvarets ok tynger de flesta ledare, så även inom politiken. På senare år har politiken tyvärr blivit en alternativ karriärmöjlighet och därmed försörjning på hel- eller deltid. För fritidspolitikern kan ersättningen synas som smulor i hundkoppen men även ett mindre betydelsefullt uppdrag kan fylla en funktion, socialt, ekonomiskt eller både ock. Det märks inte minst när uppdraget upphör på grund av ett förlorat val eller en förlorad nominering.

Demokratins grunder skall bäras av företrädare så nära de berörda som möjligt. Ju högre upp i den politiska trappan - desto längre från väljaren, vilket inte minst återspeglar sig i allmänhetens intresse. EU valet engagerar inte lika mycket som kommunalvalet - om man säger så.

Politiken har ett ansvar för kvalitet och kontinuitet i politikerkåren. Vad gäller det förstnämnda talas det vitt och brett om politikerförakt och att Sverige inte längre är ett av världens minst korrupta länder. Vi har faktiskt halkat ner i Nordenligan till och med.
Ett sätt att motverka dessa tendenser är att skapa ett deltagande hos allmänheten för att därigenom kunna rekrytera nya politikintresserade som är villiga att offra några år i allmänhetens tjänst. Motverkande krafter mellan etablerade, försörjda, och nya hungriga gör tyvärr att de flesta ger upp innan de börjat.

Jag har sagt det förut och säger igen. Politiken skulle må bra av tidsbegränsade uppdrag med utgångspunkten att det inte skall vara en livs- och heltidsförsörjning. Nu talar jag om lokalplanet, därmed inte sagt att andra nivåer inte skulle vitaliseras av detta.

Som vanligt måste jag exemplifiera med den lilla kommunen där företrädaren för det näst största partiet låtit sig bli nominerad till listor på alla nationella nivåer, kommun, region (fd. Landsting) och Riksdag. Valen har utfallit så att hen hamnat på valbar plats på alla dessa listor.

Jag kan förstå att det boostar egot att vara så populär bland de som röstar in kandidater till listorna.

Men.…
Vad säger det om partiet?
Är det verkligen smart att gå fram med samma namn i toppen av alla listor när man rimligtvis torde vara begränsad att utföra ett fullgott arbete på endast en nivå?
Vem beslutar det slutgiltiga utformningen av listorna?
När skall det kungöras vilket val denna superpolitiker ämnar göra, om det nu är hen som avgör detta?
Hur ska väljaren tänka om det drar ut så långt som efter valet (något som en politisk motståndare antagligen skulle betrakta som öppet mål)?

Som det ser ut just i detta nu verkar de cirka 200 dagarna fram till valet kunna bli riktigt spännande för den som är intresserad.

Vi får se.