Nytt år - nya möjligheter ... eller?

Det finns inget nytt under solen heter det ju. Ingen som står mitt uppe i sin egen tid ställer någon större tilltro till detta talesätt.
Vår tid är unik. Gubevars!
Ja, så är det kanske - eller inte. Tänkte lista upp en del av vår tids företeelser och dess motsättningar.
 
Klimatet
Surprisingly börjar vi med en av IGTs favoritämnen som kommit att kallas "klimatkrisen" eller vår tids "största utmaning" framför allt av företrädare för MP. Efter känt mönster har i stort sätt alla övriga i den politiska leken triangulerat med följd att de håller med, eller åtminstone inte talar emot. De bedömer nog situationen så att det inte är lönt att ta strid just för stunden.
Vad handlar det om - egentligen?
Som vanligt är det politik (bland annat människor som eftersträvar en ändrad livsstil), makt och pengar som ligger på bordet. Så länge inte maktbalansen rubbas allt för mycket sägs det väldigt lite. Framför allt inget som någon annan kan plocka opinionsmässiga poäng på.
Men det är väl kris i klimatet?
Nej, det finns inget som tyder på att klimatet utvecklas utanför det som varit tidigare i historien. Det är inte särskilt mycket varmare, Arktis smälter inte, haven stiger inte och oväder borde inte vara källa för någon större oro.
Men vi människor påverkar väl?
Det är klart att vi gör. Jorden är vår och vi påverkar den med massa aktiviteter för vår överlevnad så som t.ex jordbruk, industri, stadsbebyggelse, transporter och energi. Frågan är hur mycket allt det där påverkar klimatet. Ingen vet exakt. Om vi visste kanske vi hade kunnat justera något.
Vad gör vi då?
- Skapa ett fossilfritt samhälle går det? Kanske är det möjligt. En god väg är att utveckla kärnkraften vilket skulle ge helt koldiodxidfri energi. Men - det går inte för det finns låsningar vad gäller kärnkraft.
- Bioenergi? Inte så listigt, dels för att det släpper ut koldioxid, dels för att det inte räcker till då behovet är långt större än vad vi skulle kunna producera - om vi samtidigt vill äta.
- Elekrifiera transporter. Kanske inte heller så smart då vi redan börjar skönja problem med elförsörjningen.
- Käka grönt? Det skall trots allt produceras, förpackas och transporteras. Hur skulle det gå till? Hur skulle gödslingen gå till om vi inte hade några djur som skiter. Hur skulle vårt behov av kött tillgodoses utan djur? Hur skulle det se ut hos oss om det inte fanns betande mular?
Den som säger "fel" sak här blir utkastad i kylan.
 
Folkomflyttningarna
Hela jorden står inför en situation där folkgrupper flyr sina hem för att rädda sina liv eller skapa ett liv med större möjligheter än det som erbjuds där de är födda. Det antyds att det finns starka krafter bakom dessa folkförflyttningar men det lämnar vi därhän i denna betraktelse.
Låt oss krasst konstatera att de samhällen som tar emot dessa människor påverkas ekonomiskt och kulturellt. Det kostar pengar att ta emot människor som kommer med tomma fickor utan tak över huvudet. Det dagliga livet påverkas av människor med andra seder och bruk, annan bakgrund, religion och förhållningssätt till sina medmänniskor.
Den som säger "fel" sak här blir utkastad i kylan.
 
Brottsligheten
Utan att försöka förklara varför vi dagligen hör om "skjutningar", sprängningar och "skadade" bilar så är det svårt att kasta av sig tanken om att det rör sig om nya företeelser i ökande. Polisen börjar tala i termer av "krigstillstånd". Vem reagerar särdeles mycket på nyheter om mord och överfall? Vem reagerar nåmnvärt över nyheten om de danska kvinnorna som blev halshuggna, eller knivskurma som delar av svensk media påstod, i Marocko?
Vad gör vi åt det här mer än att "samtala" med psykiska vrak som kommit tillbaka från hemska dåd i IS regi? Vad gör vi åt dessa flickor som "råkar" ramla ner för balkonger? Eller flickor som tvingas gifta sig med gubbar - en informationsfolder från 
Vi börjar vänja oss och gör ingenting!
Den som säger "fel" sak här blir utkastad i kylan.
 
Ekologismen och Entrismen
Det finns en underliggande "rewildingrörelse" ute i Europa med underavdelningar i Sverige. En sorts romantik där städernas omgivningar skall vara nån sorts Attenboroughvärld som man beskådar på sin stora plattTV i vardagsrummet i en lägenhet på Söder i Stockholm. Den visar sig i artshabitat, rödlistor och annat producerat av EU. Eller är det verkligen EU? Nja, det är nog snarare ett stort antal människor som infiltrerat våra institutioner för att skapa lagar som gynnar deras syften.
Här hemma har vi sedan 70-talet haft en kokande gryta vars soppa kommit att bli en växande vargstam till förfång för de människor som har sin utkomst bland vargarna. Tyvärr är kockarna boende i städerna och betraktar landsbygden som ödemark befolkad av enstaka "rednecks" utan någon som helst skolning eller förståelse för sitt eget bästa.
Dessa Entrister (infiltratörer) har lyckats få till en lagstiftning som gör "förberedelse" till olaglig jakt på varg (och andra rovdjur) olaglig för att inte tala om genomförd jakt som kommit att betraktas långt värre än dödligt våld mot medmänniskor. Det här har resulterat i flertalet fall där rättsamhället löpt bananas och uppbringat resurser som helt enkelt inte finns i den dagliga brottsbekämpningen.
Till saken hör att det är svårbevisat vad "redbecksen" har för sig ute i busken och därför tar man till olaglig telefonavlyssning bl.a - smartphones verkar dom i alla falla ha. Trots att rättssamhället uppvisar demokratiska/juridiska brister i upptakten av det som av stadsborna alltid att kallas "jakthärva" så visar det sig att det fungerar lika uselt som vanligt när det kommer till avgörande, fällande, domar.
Vad gör åklagarna då?
De tar helt enkelt över rättsapparaten genom att genomföra husrannsakan där man tar privat egendom i beslag - inte sällan även anhörigas egendom. Det mesta lämnas väl tillbaks efter påtryckningar och att ägarna släppts från häkte i brist på bevis. Men deras jaktvapen lämnas inte tilbaka. Det kan t.o.m gå så långt att åklagaren beslutar att jaktvapnen skall lämnas åter men polisen vägrar med följd att den drabbade kan vara utan vapen i flera år och berövas därmed en stor del av sin livsstil. Jakten.
Det senaste är fängslandet, under en månads tid, föregånget av till synes olaglig avlyssning och en massiv polisinsats, av Karl Hedin med flera utan bärande bevis för de påstådda brotten. I samband med häktningsförhandlingarna visades de upp för allmänheten likt skurkarna på kyrkbacken för många hundra år sedan. När de släpptes, i brist på bevis - eller otillräcklig bevisning, ödades det inte mängder av trycksvärta på den nyheten - om man säger så.
Mänskligheten har inte förbättrats.
Den som säger "fel" sak här blir utkastad i kylan.
 
Arbetskraftsbristen och arbetslösheten
Sjukvården saknar arbetskraft, liksom polisen, liksom industrin, liksom skolan, liksom..., liksom. Samtidigt finns det massa människor som inte har ett jobb att gå till. Löftet om Europas lägsta arbetslöshet inför valet före det förra bidde inget - inte ens en tummetott. Varför är det så?
Det är nog inte svårare än att de som är tänkta att ta jobb inom dessa sektorer inte tycker att betalningen är tillräcklig. Rätt eller fel men det går inte att tvinga människor till arbete de inte vill ha.
Sjukvården löser krisen med "stafettpersonal" som alla säger sig inte vilja ha men ändå har. Ytterst är det marknadens svar på det där med låga löner.
Polisen tror sig kunna lösa krisen med armband och sänkta kompetenskrav, vilket inte räcker.
Industrin kan nog lösa sin kris med teknisk utveckling i form av automtisering, utbildning och i slutänden högre löner för de som verkligen behövs.
Politiken hyser motvilligt förhoppningar till "enkla jobb". Tyvärr finns inte dessa jobb längre trots att det finns massa realtivt enkla arbetsuppgifter som borde utföras. Frågan är bara var man hittar någon som ställer upp.
Den som säger "fel" sak här blir utkastad i kylan.
 
Vår tillvaro är alltså full av motsägelser där den ene kan se lösningar samtidigt som den andre inte kan - eller ännu värre, inte vill - se lösningar mer än att smutskasta sin motståndare med allsköns tillmälen. Det är inte konstruktivt.
 
Med detta vill IGT önska er ett riktigt Gott Nytt År med förhoppningen om ett år där vi styrs av "förnuftiga, vuxna" människor.

Nytt klimatmöte

Den här bloggen startades i anslutning till det stora klimatmötet i Köpenhamn för nio år sedan.
 
Vi, IGT som inte fanns då, hade på alldeles egen hand kommit fram till att det inte var så mycket substans i det här med Global Warming- som det kallades då.
• Därmed inte sagt att jorden inte står inför stora utmaningar vad gäller population, fattigdom, elaka
  regimer och taskig eller ingen energiproduktion.
• Därmed inte sagt att inte vi människor påverkar, eller rent av förstör, våra livsbetingelser.
• Därmed inte sagt att allt är på topp, för det är det inte men det är politik. Politikens väsen är att ha olika sätt att beskriva verkligheten på och olika sätt att lösa de problem som denna verklighetsbeskrivning visar.
Vi hade tio år på oss då om det inte skulle slutits något avtal, vilket inte skedde. Nu står vi där - utan att något katastrofalt har inträffat med klimatet.
 
Ett otal klimatmöten senare kröns räckan av det stora mötet i Polens koldistrikt. Närmare bestämt i Katowice. Som vanligt är det 20-30 tusen tillresta delegater med anhang där de flesta antagligen flugits in. Till det kommer nästan lika många journalister och NGO:er. Även de till största delen  transporterade meddelst flyg.
Det gemensamma med dessa sammakomster är brådskan som saker och ting måste ske. Inte så att själva mötet hetsas. Det tar nog sina planerade dagar i anspråk innehållande seminarier, möten, överläggningar, pressträffar och diverse goda måltider. Allt i syfte att något skall komma ur det hela. En överenskommelse, en handlingsplan eller något annat viktigt för vår framtida överlevnad på jorden.
En sak får vi dock veta - nu har vi tolv år på oss! Passa er, nu måste något ske! Ni måste ändra livsstil, ni skall dela bil med grannen eller börja proppa i er veganska livsmedel! Sanningen är den att även om alla lade sig ner och dog så skulle inte så mycket hända. Klimatsystemet är trögt.
Så vad skall vi gära?
Nya möten! Nya möten! The show must go on!!
 
Global Warming ändrades till Klimatförändringen, i bestämd form. Skälet till namnändringen var antagligen det faktum att jorden inte värmts upp nämnvärt under de senaste 20 åren (vilket är kollosalt lite i klimatsammanhang - så lite att en "piss i Missishippi" snarast vore att likna vid en översvämning).
"Klimatförändringarna" är väl funnet så tillvida att det alltid bär sin riktighet i det att jorden och dess klimat är ett komplicerat, kaotiskt, system som står under ständig förändring.
Jorden i sig är inte som en biljardkula direkt. Den består av land och hav där landbitarna far runt som en smörbit i en stekpanna - om än lite långsammare. Mellan dessa landbitar spruttlar hon upp sitt glödande inre när hon inte får för sig att ruska om det levande som befinner sig på ytan sedan urminnes tider.
Som om det inte vore nog med det så är motorn, solen, och allt det som far runt i rymden inte heller helt pålitliga. Solen varierar i intensitet. Hon skickar dessutom ut magnetiska stormar som påverkar våra datorer så att varken du eller jag kan surfa på nätet, hemska tanke ,eller i värsta fall ta del av de tekniska landvinningar våra duktiga tekniker försett oss med.
På vägen till solen och även därutanför far det runt diverse himlakroppar av varierande storlek. Vill det sig riktigt illa krockar vi med en dylik som kan stå oss som varelser på jorden väldigt dyrt.
 
Ja, du börjar nog fatta vart vi vill komma - jorden i sig själv, det omgivande systemet och det närmsta av rymden är lite för stort för att förstå.
Sedan nästan 50 år tillbaka har några förståsigpåare försökt få oss till underkastade, skattebetalande och tysta gråa möss som gör vad "experterna" säger till oss att göra. Precis som prästerna på medeltiden - och även senare här hemma med husförhör i stugorna.
Det kan vara att sluta äta kött, cykla (gärna med subventionerad elcykel) eller bara falla in i kören för var tids rådande politiska strömningar.
 
Temat har hela tiden varit att det är koldioxid som är boven i dramat. Koldioxid förekommer i atmosfären med 0,04% - inte så mycket kan tyckas. Nu är det så att det förekommer massa annat joks i atmosfären så som t.ex metan, lustgas men framför allt vattenånga. För att göra det enklare för oss räknar man om metan och lustgas till s.k koldioxidekvivalenter. Vattenångan struntar man i.
 
Jag har ärligt talat inte följt klimatmötet så noga. Jag har tröttnat. Jag råkade dock fastna framör ett reportage från Katiwice som sades skola vara klimatrelaterat .
Det var det inte. Det var ett långt reportage om hur skitigt och äckligt det är i Katowice eftersom de till största delen får sin energi från kol. Jaha, men har det något med klimatet att göra? Är inte det snarare en följd av det gamla kommunistiska system som Polen led under sedan andra världskriget slutade till 1989, då Sovjetunionen kollapsade?
 
Nu verkar det inte rktigt som om människorna här nere på jorden köpt konceptet med dyrare bränsle, grönare mat och färre resor. De har helt enkelt närmare problem än så. Delar av jordens befolkning lever som bekant i fattigdom och då orkar man inte tänka tankar som ens inte de som lever i rikedom begriper.
Nu på eftermiddagen såg jag en snutt av en diskussion mellan SVTs Jan Helin, Schibstedts Karin Pettersson och DNs Björn Wiman. De här tre var inte nöjda med sakernas ordning i det att folk inte följer dogmerna. Jag vet inte om de ens gör det själva. De flyger säkert en del, de har nog mer än en bil och de åker nog skidor utför på vintern med barnen.
Näh, nu är det dags för journalistiken att ta tag i frågan!
Det var otäckt att höra dom. Så otäckt att jag rusade till datorn för denna bloggpost. Ni som tycker att dagens medielandskap är vinklat kommer att titta på denna dag som ett under av objektivitet.
Frågan är om de kommer att lyckas. Personligen tror jag att något annat kommer i vägen, så som t.ex det ökande våldet på våra gator och torg, energibrist som en följd av åtgärder mot klimatförändringarna, ett kraftigt vulkanutbrott så att jordens över-/medelklass inte kan flyga eller en internationell kris med militära inslag. Det blir sällan som man tror och utan vetenskaplig grund kan nog en daggmask lättare få pilen i Bulls Eye.
Pick a scen.
 
 
Disclaimer
Det här är en text som innehåller åsikter som inte gör anspråk på att vara någon "sanning" - om Du nu trodde det.
Innehållet bakom länkrna tjänar bara som illustration för att skapa nyfikenhet att gå vidare. Det kan mycket väl vara så att IGTs åsikter inte överensstämmer med texten i länkarna. Ja, då är det så och det är inget vi tar ansvar för.

Jakthärvan - en familjetragedi

Under eftermiddagen trädde "industrimiljardären" i "jakthärvan" - Karl Hedin - fram och berättade vad som hänt - på riktigt. Han gjorde det genom ett inlägg i gruppen "Vi som stödjer Karl Hedin".
 
Man vet inte om man skall skratta, gråta, slita håret eller sprängas i bitar!
 
Det hela kokar ner i en tragedi där "50-åringen", även han företagsledare, blivit sol-och-vårad av en kärring helt enkelt. Genom lock och pock har hon lyckats smickra få honom att känna sig älskad. Så älskad att han gifte sig - utan äktenskapsförord.
Historien är lång, är du intresserad kan du läsa den i länkarna ovan. Det är hon som varit den "hemliga och trovärdiga" källa åklagaren byggt hela sitt case på. När hon väl fått in gubben i isoleingscell passade hon på att ansöka om skilsmässa.
För vem vill vara gift med en skurk – kanske hon tänkte.
Eller, vem är skurk nu – tänkte hon nog inte
 
Hur i helvete är det möjligt?
Om någon tipsar polisen om brott, som visar sig vara den misstänktes hustru, är väl en naturlig fråga i ett väldigt tidigt stadium hur de har det hemmavid? Lite krispigt kanske?
Nu vet vi inte hela historien och mer kommer säkert att komma fram om gruppens idoga arbete för att äntligen dra någon till skranket som ägnar sig åt organiserad förberedelse till jaktbrott, grovt jaktbrott och jakthäleri. De häktades och sattes i isoleringscell i 31 dygn!
Vi vet att utredningen letts av miljöåklagare Lars Magnusson och 15 poliser ur den nationella polisstyrkan NOA, Nationella Operativa Avdelningen.
NOA, enligt polisen själva: ska inrikta och leda polisverksamheten nationellt och internationellt samt stödja polisregionerna i olika typer av verksamheter.
Chef för Noa är Mats Löfving. Biträdande chef är Johan Grenfors.
 
En stilla undran är om det inte finns andra uppgifter än att, på lösa grunder, finka en 69-årig företagsledare och debattör, förhöra honom en gång i timmet dygnet runt under en vecka (vilket är att betrakta som tortyrliknande omständigheter) och hänga ut honom som vår tids värsta brottsling i ord och bild.
Det gör det naturligtvis men det gröna, "goda", "djurälskande" pack/Entrister som infiltrerat våra myndigheter tar till vad som helst för att nå sina syften.
 
Det här är helt enkelt för djävligt!
 
Fortsättning följer - var så säker.