Tolgfors i tårar...

... så slogs hans avgång upp på dagens löpsedlar.

För mig som är uppvuxen med ett försvar, förvisso i avtagande, där pojkar blev män och officerarna var hårdare än flinta känns det lite - sisådär.

Inget ont om Tolgfors som person men när ett land tillsätter en försvarsminister vars militära karriär är vapenfri tjänst och som gråter när han får sparken, säger det mer om landet än det borde.

Eller är det månne så att vi går mot den eviga freden?

Tiden är ur led, eller något mycket mer poetiskt, hade nog Fänrik Ståhl sagt.

Erfarenheter från de första vindkraftverken

I början av 80- talet etablerade Vattenfall två för dåtiden gigantiska vindkraftverk, ett i Skåne (Maglarp) och ett på Gotland (Näsudden). Syftet var att testa tekniken. Sverige ansågs då som "bäst i välden" (känns det igen) på vindkraft.

Vid den tiden var kärnkraften under kraftigt ifrågasättande vilket resulterade i en jasså-folkomröstning 1980. Det var samma tal då som nu om "alternativ" energi, som man då kallade det, och det som nu kallas "grön" energi. Omröstningen gav oss respit till att fortsätta som vanligt fram till 2010.

Sagt och gjort. Det monterades upp stora turbiner (2-3 MW) på 80 meter höga betongtorn, en satsning som tyvärr slog fel ut. Turbinerna var för stora, marknaden för liten och subventionerna för små. Näsudden 1 plockades ner 1991, Maglarp 1993 och på tornet monterades en ny turbin som pajade 2007. Enligt den länkade artikeln visste man då inte exakt hur nedmonteringen skulle gå till. I april 2008 plockades det ner.

Erfarenheterna av projektet är att verkningsgraden är betydligt lägre än man trode från början (20% i stället för 60%) och att det är svårt att konstruera växellådor som håller. Numera när verken placeras i skogsmark är det ingen som vågar sia om ett vindkraftverks livslängd, så det återstår bara att se.

Tänk ändå vad utvecklingen gått långsamt under dessa 40 år.

Väldans vad det "felbedöms"!

Kommunen har som bekant inte en susning om hur och varför förlusterna blivit så stora. En felbedömning som skall räddas av de som felbedömt, med hjälp av datorprogram och dyra konsulter. Jag säger bara Lycka Till!

Näst ut i raden är KLT, Kalmar Länstrafik som också "råkat" torska drygt 50 miljoner förra året. Ett av skälen anges vara svårigheter att ta betalt för biljetterna! Sen är det visst 15 miljoner som har med Öresundståget att göra. Men Öresund? Ligger inte det lite snett neråt vänster på kartan - andra sidan landet - typ?

Hav tröst, medborgare! Dom har en plan!

Ingår skattehöjningen för att stärka lokaltrafiken i den handlingsplanen?

Kan det möjligtvis vara så att offentligheten tagit på sig för mycket utan kompetens? Det är nog dags att rota i botten, sparka från toppen och göra om.