Lögnens skyar över Västervik börjar skingras

Ni som följt IGT, som uppdateras sparsamt nu för tiden, har säkert noterat skandalen med Gotlandsbåten.
Som ett alternativ till den gängse trafiken som går mellan Nynäshamn respektive Oskarshamn till Gotland försökte öns lokale och delvis beryktade "superentreprenör" Pigge Werkelin sig på konststycket med en linje Västervik - Visby. Tanken var att båten skulle gå två sommarmånader och dra tiotusentals nya turister till ön.

Dessvärre sket sig projektet och nu i efterhand kan man nog konstatera att ledningen för bolaget saknade kunskap om shipping i allmänhet och färjetrafik i synnerhet. Ett skrotfärdigt fartyg skulle, efter renovering, hyras av en Grekisk redare, varvid det tycks som att de betalat hyran i förskott - ett stort misstag i denna bransch kommer det att visa sig. Hur som än var blev inte båten klar i tid vilket viftades undan av ledningen med vidlyftiga löften om nya datum när båten skulle komma igång. Datum som ständigt passerades tills dess att det var ohållbart. Trafiken ställdes in.
Ursäkterna var många och otroliga, så otroliga att jag vågar benämna det mesta som lögner. Färjebolaget sprattlar om återbetalning av erlagda biljetter och hävdar att de tolkar gällande regler på ett annat sätt (ersättning för annan biljett jämte kringkostnader). KO utreder och det kommer att bli en soppa.

Kommunen har satsat såväl prestige som ca. 8 milj i projektet och kan nog se sig rökta på pengarna.

Nu kommer Lysingsbadet!
Västerviks Resort AB, ett helägt dotterbolag till kommunen som äger och driver Lysingsbadets camping, har gjort ett klassiskt kommunalt misstag. De har satsat hur mycket pengar som helst i ett äventyrsbad!
Anläggningen skulle vara klar i god tid före säsongen, sen blev det innan midsommar, sen lite senare och nu blir det under hösten. Ledningen för Lysingsbadet har drabbats av samma ljugarsjuka som ledningen för den där färjan jag beskrev ovan.

Varför båda dessa vidlyftiga projekt i samma postning?
Jo, för att båda är ett symptom på en desperation att "göra något". I det här fallet att dra turister till bygden där båda projekten kostat ofantliga summor pengar och inte givit någonting. Lysingsbadet har dragit vanära över sig och gästerna är urförbannade, de har betalat mer än tidigare utan att få något. Kanske t.o.m utan kompensation. Möjligtvis gör Lysingsbadet samma tolkning som färjebolaget där ingen av dem levererat och ingen av dem vill kompensera sina kunder för misstaget!

Tanken hos inblandade politiker var självfallet att gå in i en valperiod med råg i ryggen men nu blir det tvärt om. Nu står de där med brallorna nere, pengalösa, svarslösa och påkomna med lögner, bristande kompetens och total brist på affärsförmåga. Väljarna inser att pengar i verksamhten använts till onödigheter!

Det är nämligen så här enkelt.
1. Om det funnits marknad för en lönsam sommarfärja mellan Visby och Västervik hade den redan funnits.
2. Äventyrsbad har inte varit en kassako för någon kommunal anläggning tidigare.

Så var det färdigpratat

Gotlandsbåten AB lägger ner trafiken. De vill köra 2015 - säger dom.

OK, nu har dom fått sin chans att testa en hypotes om lönsam Gotlandstrafik under sommaren. Det funkade inte, vilket sannolikt flera rederier räknat ut för länge sedan eftersom den förutvarande trafiken lagts ner och ingen ny startats.

Kvar sitter bl.a V-viks skattebetalare med värdelösa investeringar i hamn och marknadsföring (ca. 7 milj) som tvingats igenom Kommunfullmäktige på ytterst tveksamt sätt.

Kvar sitter 40.000 bokningar, enligt Gotlandsbåten, vilket om det är 2 i varje bokning motsvarar 80.000 personer som får sina semesterplaner omkullkastade.
Gotlandsbolaget betalar tillbaka erlagt betalning för biljetter - inget annat trots att lagstiftningen säger att de skall stå för ersättningsresa och övriga omkostnader i samband med denna. Om vi antar att dessa 40.000 bokningar kostat 300 kr inbringar detta 12 milj. Om vi antar att ersättningsresan med omkostnader är tre gånger så dyr, vilket antagligen är lågt räknat, kommer det att kosta 36 milj. Klart att dom sprattlar!

Kvar sitter bussbolaget som drog igång en busslinje mellan Västervik och Stockholm.

Jag vet inte vem som anställt personalen i Västerviks hamn men de, tillsammans med övriga anställda, går miste om det viktiga arbetstillfälle som såväl politiken som Gotlandsbolaget skrutit om.

Detta är inget annat än en skandal där de privata intressenterna får stå sina egna risker.
Vad gäller politiken är det av yttersta vikt att utkräva ett politiskt ansvar. Nu har det trots allt slabbats bort närmare 60 milj i farled och hamn - en "investering", enligt kommunalrådet, som aldrig kommer att betala tillbaka sig.

Säg upp alla avtal med Gotlandsbåten AB - om det finns några - och lägg ner! Återgå till den verksamhet som skall utföras av en kommun - inget annat!