Dribbel med Kommunala medel

Mycket tyder på att fadäsen med att lösa upp Kommunstyrelsen bara är toppen, om än en sylvass, på vanskötselns och makthungerns isberg. Härom dagen visade det sig att den obehöriga Kommunstyrelsen eller vem det nu är som beslutat (ovisst i skrivande stund), låtit Bostadsbolaget stå för fiolerna kring nedmontering och bortforsling av Brovaktarstugan på Slottsholmen.
 
Det är ju så att det lilla röda huset står i vägen för Björn Ulvaeus märkliga bygge därstädes och Kommunen har lovat att ta bort det. Det är inget märkvärdigt hus så det hade nog helt enkelt kunnat rivas men av rädsla för opinionen skulle det tas ner och placeras om. Nu är det alltså Bostadsbolaget som gjort detta till en kostnad om drygt en halv miljon. Huset lär nu finnas någon stans ute på Lucerna. 
Den stora frågan är vad Bostadsbolaget har med det hela att göra. Vem har beslutat och hur har detta dribbel med skattemedel beslutats?
 
Hur skall man få ordning på följderna av Kammarrättens dom? I nästan två år har Kommunen styrts av en obehörig Kommunstyrelse (i rådande rättsläge där Kammarrätten upphävt Kommunfullmäktiges beslut att upplösa den gamla Styrelsen)? Vilken opposition skall/kan ta tag i det här när KS presidie (ordf, vice ordf och 2:e vice ordf) är samma personer som tidigare men på omkastade platser?
Vem ställer sig upp och skriker när en sån här sak som med Brovaktarstugan uppdagas? Knappast det av sossarna köpta oppositionsrådet eftersom det är sossen och oppositionsrådet som, i samförstånd, lagat till soppan.
 
Hur ser de övriga rätterna ut på denna skandalernas buffé? Hur är det med Roddklubben, Slottsholmen och flygplatsen, för att bara ta något som valsat runt i pressen nyligen?
 
Näh, nu är det dags att pudla sig och medge att idén med den massiva majoriteten inte har funkat. Det har lett till allt för många och för snabba beslut. Tjänstemännen tappade sin roll och spelade med i fult spel. Om det är så att ingen tjänsteman avrådde från att lösa upp KS måste man fråga sig hur det var möjligt. Många tjänstemän borde stå på transferlistan. Transfer till vadå, efter det här? den kortsiktiga konsekvensen de tre herrarna borde ta är helt enkelt att avgå (vilket dom ändå kommer att vara tvungna att göra fortare än dom tror) så att någon annan (vem nu det är efter denna långa tid av nogsamt utrensande i de stora partierna) kan göra om och göra rätt så långt det är möjligt.

Vilse i pannkakan

I den här bloggposten tänkte jag följa upp händelseförloppet i den där lilla kommunen som fick en kammarrättsdom emot sig efter det att M och S helt sonika, mitt i mandatperioden, löst upp kommunstyrelsen för att därefter sätta till en ny som mycket bättre passade deras syften. Jag skrev om det i den föregående bloggposten.

Jag tror att jag redan då förutsåg att de inblandade skulle "vifta flugor". Det har redan börjat och jag skall med glädje delge er den lokalpolitiska elitens intellektuella irrfärder.
Generellt kan man säga att det gamla fina ordspråket som säger att man skall stå still när man trampat i glashuset eftersom det låter mer när man försöker ta sig därifrån är högst applicerbart i detta fall.

17/1 lokaltidningen har en liten notis där sittande kommunalråd (vilket han inte var förra mandatperioden men väl den som M kommunalrådet allierade sig med) kommenterar det hela som följer:
"Rätten tycks mena att en folkvald församling inte kan välja sin egen styrelse, och det är lite underligt.
Blir domen prejudicerande kan det bli svårt att skifta majoritet mitt i en mandatperiod"

Det var just det! Det är vad man i allmänna ordalag kallar demokrati och det är därför vi har val då och då. Det har aldrig hänt förut så den allmänna uppfattningen är nog inte att man skall skifta majoritet när det passar.
 
Enligt rubriksättarna säger han sig vara förvånad vilket förefaller lite märkligt då en Kammarrättsdom inte dimper ner som en blixt från klar himmel. Processen har pågått sedan den där dagen då det ödesdigra beslutet fattades. Förvisso med någon veckas fördröjning vilket rimligtvis inte kan ha spelat någon roll. Först överklagas det inom lagstadgad tid, sen går det till Förvaltningsrätten som tar sin ställning vilket överklagas till Kammarrätten som fattar sitt beslut. Mer än två år således.
 
19/1 VT, Västervikstidningen kommer ur sina hålor med denna ledare av Joalim Tholén. Riktigt bra! Detta trots att jag skulle vilja se lite mer grävande och mindre hovsamhet inför makten. Å andra sidan skall de väl hålla en högre neutralitet än vad IGT gör, som är gravt subjektiv.
 
25/1. Mycket tyder nog på att fadäsen med att lösa upp Kommunstyrelsen bara är toppen på vanskötselns och makthungerns isberg. Härom dagen visade det sig att Kommunstyrelsen, eller vem det nu varit som beslutat (ovisst i skrivande stund), låtit Bostadsbolaget stå för fiolerna kring nedmontering och bortforsling av Brovaktarstugan på Slottsholmen.
Det är ju så att det lilla röda huset står i vägen för Björn Ulaeus märkliga bygge därstädes och Kommunen har lovat att ta bort det. Det är inget märkvärdigt hus så det hade nog helt enkelt kunnat rivas men av rädsla för opinionen skulle det tas ner och placeras om. Nu är det alltså Bostadsbolaget som gjort detta till en kostnad om drygt en halv miljon. Huset lär nu finnas någon stans ute på Lucerna. 
Den stora frågan är vad Bostadsbolaget har med det hela att göra. Vem har beslutat och hur har detta dribbel med skattemedel beslutats?

Vem är hjälten?

I dagarna har vi alla genomlevt ett hemsk terrordåd mot satirtidningen Charlie Hebdo vavid hundratusentals människor protesterat, bl.a genom att ikläda sig en T-shirt med texten "I am Charlie"
Självklart är det bra att folk visar sitt förakt för vidrigheter som denna. Självklart är det bra att folk engagerar sig.

Men vem är egentligen hjälten i den här historien? Lika självklart är det tecknarna på tidningen, redaktionen tidningen och dess ledning. De har under lång tid, med satiren som medel, publicerat sin kritik mot något de tyck var fel. De har gjort det trots att de stått under hot. De brann så mycket för sin tidning och det som de stod för att ingenting kunde stoppa dom. De är hjältar!

Vad gjorde "folk" under tiden? Vad gjorde "folk" när Lars Wilks hotades? Ingenting, mer än att släta över, vara undfallande och infallande i den allmänna mesigheten. Är det modigt? Inte särskilt!

I dagarna har vi ett annat exempel på kollektrivets mesighet, okunskap och undfallenhet.
Det handlar om den där lilla kommunen som jag, under senare tid, skrivit om här och här (det finns mer genom åren).
Den där lilla kommunen kom, för tolv år sedan, att ledas av borgerligheten efter en lång tid av sossestyre. Unga fräscha människor attraherade väljarkåren så pass att man kunde bilda en majoritet bestående av de traditionellt borgerliga partierna, vilket gick bra ända tills 2012.

Då, i början av 2012, sket det sig totalt. Det dök nämligen upp stora förluster i 2011 års bokslut - något dåvarande kommunalrådet sade sig bli helt tagen på sängen av. Han skyllde ifrån sig på tjänstemännen trots att han mycket väl kände till det hela.

Han såg då en escapeway i att samarbeta med sossarna i stället för den styrande alliansen. Jag gör historien kort och undanhåller er enmansshowen som ledde fram till ett M-S samarbete med 70% av fullmäktige bakom sig. En förkrossande majoritet skapades utan någon större samverkan med partimedlemmar i vare sig M eller S. En komfortabel politisk situation skapades således.

För att bli av med sina "gamla" kompisar upplöstes alla nämnder och ersattes, i några fall, av mindre nämnder. En del lades helt sonika ner varvid Kommunstyrelsen fick utökad verksamhet.

Vad gäller kommunstyrelsen gjorde man samma sak, upplöste den och ersatte den med en ny och mindre styrelse.
Problemet är bara det att det enda en kommun måste ha enligt kommunallagen är en styrelse. Den styrelsen väljs för mandatperioden och kan således inte upplösas.

I den lilla kommunen finns en medborgare med gedigen politisk bakgrund som motsatte sig detta opinionslösa tillstånd som skapats genom att överklaga de beslut hon/han ansåg vara felaktiga. Självklart blir detta en tall i rumpan (fritt översatt av "pain in the ass) på styret vilket uttrycks i personangrepp (från såväl politiker som tjänstemän) och förklenande omdömen i samtal som skriftligen i lokalpressen.

Nu har Kammarrätten fastslagit att det var fel att lösa upp kommunstyrelsen vilket i sin tur innebär att alla beslut styrelsen fattat efter den förste september 2012 fattas av en ogiltig styrelse. Även besluten torde därmed vara ogiltiga.

Vem är hjälte här då? Självklart medborgaren som jobbat i motvind med personpåhopp, förklenande omdömen och idiotförklaringar vinande om öronen.

Vem är idioten?
Självklart mer än ingen tjänsteman som spelat med i fult spel och inte stoppat detta grundläggande brott mot kommunallagen.
Självklart Kommunfullmäktiges ordförande som inte satt sig in i det beslut Kommunstyrelsen förelagt honom.
Självklart Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande som bort veta bättre.

Nu skall det bli intressant att se vad som händer. Viftar dom "flugor", överklagar eller urskuldar sig med att dom "inte visste"?

Växer protesterna mot maktfullkomlighet, underlåtenhet och korruption?

Håller "alla" helt plötsligt med den besvärliga medborgaren? Hoppas det - min hjälte!
 
PS. Jag måste länka till en annan tankvärd tanke i ämnet och det är Göran Ahlgren som skriver om klimatlurendrejeriets opportunister.
DS