Klimatpolitik

Jag har sagt det förut och jag säger det igen.

Den politik man skapat, och vill utveckla, runt klimatfrågan kostar oss och kommer att kosta oss offantliga pengar. Pengar som hade kunnat användas till att bekämpa fattigdom, sjukdomar, terrorism, utbildning, infrastruktur eller vad annat som nu borde stå högre i kurs på det politiska bordet.

Skillnaden mellan traditionellt behjärtansvärda frågor och klimatfrågan är att de förstnämnda är på riktigt.
Det är sånt som befolkningar jorden runt har behov av. De behöver el, de behöver kunskap, sjukvård och försvar t.ex.
"Klimatkrisen" är bara ett medel för att uppnå något annat - lite oklart vad (de inblandade har säkert en mycket splittrad målbild). En del säger att syftet är att skapa ett globalt styre emedan andra säger att de styrs av de hundratusentals människor som har sin utkomst i klimatkrisen - ett sorts självspelande piano som löpt amok. Vad det än är har det inte sitt ursprung i människors behov av trygghet eller utveckling.

Ju mer jag tänker på det här desto mer frustrerad blir jag. Om vi antar att jag har rätt i det att "klimathotet" är hitte-på så skall jag ge er exempel på företeelser som sprids i syfte att förleda oss, ge oss dåligt samvete eller som bara dyker upp i det dubbelmoraliska träsk som klimatfrågan kommit att bli.

Bilbränsle
I går satt jag några timmar i bilen och råkade höra på radioreklam mellan varven. Där gör Preem reklam för sin nya diesel som till hälften består av någon gegga som inte är traditionell olja. Argumentet för att köpa detta, i Preems ögon, förträffliga drivmedel skulle vara att man släpper ut mindre CO2. I sanningens namn är deras beskrivning på hemsidan betydligt bättre.
Men släpper man verkligen ut mindre CO2?
Nej, det gör man inte, det släpps ut lika mycket CO2 som om man kört på traditionell diesel.
Jag förstår tanken - men argumentet är fel.
Ja, man släpper ut mindre fossiloljebaserad CO2.
Atmosfären skiter fullständigt tusan i varifrån CO2 kommer från. Om det nu är CO2 som är problemet så löses inte det med denna diesel. Sen finns det massa andra goda argument (man slipper araber/ryssar, det kan produceras i landet (partiklar - vet inte) ) t.ex.

Kossorna
Min favorit (det dummaste av allt) är kossorna som påstås förstöra klimatet. De stoppar i sig grönmassa som vuxit och tagit upp CO2 tack vare fotosyntesen. När kossan bearbetar (idisslare som bekant) fodret blir Metan en biprodukt som huvudsakligen rapas ut och blir kvar i atmosfären i 10-15 år. Därefter blir det CO2 som tas upp av växterna som kossans efterkommande proppar i sig med kända utsläpp.
Så där går det på - kretslopp skulle det flesta av oss säga.

Kretsloppet
I den allmänna debatten blir inblandning av fossilbränslefritt i fordonsbränsle CO2 fritt (vilket det alltså inte är), när det i själva verket handlar om kretslopp.

När det gäller kossorna skapar deras idisslande CO2 (när det i själva verket är Metan som kallas CO2 ekvivalenter) som kommer att driva på de klimatologiska förfallet (vilket det inte gör), när det i själva verket är kretslopp.

Vadan dessa logiska tankevurpor? Varför är ett kretslopp bättre än ett annat?
Klimatpolitik förstås, dubbelmoral, dolda agendor! Dylikt brukar inte hålla i längden - det spricker när tillräckligt många genomskådat.
 

Nu har det hänt!

Vindkraften får äntligen vad den förtjänar!

Det kollektiva självmord, förklätt i den genomskinliga klädedräkten kallad "förnyelsebar" energi, verkar gå mot sin fullbordan.
I dagens SvD näringsliv ger Magnus Hall sin syn på situationen. Det är inte kul - om man säger så.

Hur är detta möjligt? Vad är det som driver människor rakt in i döden?
Vi ser det gång efter gång.
- Det kan vara obskyra sekter där en karismatisk ledare övertygar sina anhängare att gå med honom (det är oftast en han - eller åtminstone en som identifierar sig som en han, för att var lite modern) in i livet efter detta.
- Med jämna mellanrum ger vi oss entusiastiskt ut i krig trots att vi vet vilket elände det kommer att sluta med. Första världskriget är ett bar exempel.
- "Förnyelsebar" energi är det nutida vansinnet. Vi vet att vindkraft bidrar till större CO2 utsläpp, om nu CO2-utsläpp är ett problem, per producerad energienhet. Vi vet att det förstör vår miljö. Vi vet att det förstör livsvillkoren för kringboende. Vi vet att den aldrig kan komma att kunna ersätta annan energiproduktion. Vi vet att vi inte behöver den el som produceras. Vi vet, slutligen, att det leder till överproduktion, sänkta priser och dålig lönsamhet för ALL elproduktion.
Likt förbaskat gör vi det!

Nu har skiten träffat fläkten i så måtto att allas vårt Vattenfall, vars uppgift traditionellt varit att producera el som kan levereras med god stabilitet till ett vettigt pris, går på knäna.

När staten, trots subventioner och satsad heder, inte längre får utdelning av kraftbolaget ifråga kanske de vaknar.
 
Så här har det gått på några håll. There is more to come:
1. Västerås
Mälarenergi satsar 2.120.000 SEK av skattebetalarnas surt förvärvade pengar i vindkraft.
Mälarenergi förlorar 19 000 000 SEK av skattebetalarnas surt förvärvade pengar på det "förnyelsebara" altaret.
 
2. Karlstad
Ute i Vänern investerar Karlstad och Hammarö kommuner, med bolag, en för IGT okänd summa pengar för att få vara med i dansen runt den "förnyelsebara" guldkalven.
Det där gick naturligtvis åt pepparn. Sluträkning är nog ännu inte gjort men nya förluster dyker upp stup i ett.
 
 

Mål eller medel?

Ska klimatpolitiken vara ett medel för att rädda vår värld som håller på att gå under?
Kan det vara ett mål i sig att skapa en klimatpolitik?

När jag för några år sedan insåg att svaret på den första frågan är NEJ och svaret på nästa fråga är JA beslutade jag mig för att starta denna blogg. Drygt tusen bloggposter senare kan jag konstatera att omständigheterna inte har ändrat sig.

I dag får allas vår riksopportunist Anders Wijkman komma till tals i rundradion. Med mild stämma låter han oss förstå att "det här problemet" - vad det nu är - inte låter sig lösas utan uppoffringar där ett exempel sägs vara förändringar i beskattningen av tjänstebilar. Människor med tjänstebil är mycket viktigare påverkare än skogsägaren i Norrlands inland som får mindre betalt för att lastbilstransporterna beläggs med "klimatskatt".

Dagens nyhetssändningar vara bara en bekräftelse av morgonens nyhetsintag i ATL där man låter meddela att "skogen är en stridsfråga när EU ska enas om klimatet" (hittar tyvärr inte artikeln på nätsidan).

Vad är det EU då skall enas om? Att det finns ett klimat? Att det varierar inom EU? Eller är det rent av klimatpolitiken?

Jorå, det är politiken man skall enas om och då handlar det om hur mycket respektive land skall få tillgodoräkna sig av skogens (och jordbruket, och annan markanvändning) kolsdioxidsänkande effekter. Självklart är det så att i ett land som har mycket skog, som t.ex Sverige, sugs det opp mer CO2 än i ett torrt och kargt land, som t.ex Grekland.

Sju av åtta partigrupper anser att man skall få tillgodoräkna sig 30% av skogens upptag fram till 2030, jämfört med 2005. Alla håller inte med i det här, så som t.ex. vår egen Christofer Fjellner.

Min poäng ligger inte i huruvida vi skall få tillgodoräkna oss 30, 50 eller 100% av skogens CO2 upptag eller inte. Det handlar om det faktum att frågan diskuteras över huvud taget.

Antingen är mänskliga utsläpp av CO2 ett problem baserat på vetenskaplig grund innebärande att man vet hur mycket jorden släpper ut eller tar upp på naturlig väg, hur mycket vi människor tillför och hur det påverkar klimatet på vår jord. Ingen VET det.

Eller så är det bara en mänsklig luftpastej skapad i syfte att tillskansa sig makt och/eller pengar. Om så är fallet är det naturligt att man först skuldbelägger människor för att i nästa andetg säga att "vi kan fixa det" genom högre skatter, elpriser eller försämrade tjänstebilsvillkor. I det här perspektivet känns det också naturligt att vilja begränsa naturen eget CO2-upptag.
Tänk om - hemska tanke - man kommer fram till att naturen i Sverige tar upp mer CO2 än vi människor tillför?

Det skulle vara katastrof för klimatpolitiken!  Naturen, med klimatet, skulle inte bry sig - om det heller.

Nu är det några dagar ledigt igen. Ge er ut i naturen och insup alla de gåvor som bara finns utan att något gjorts, tillrättalags eller beskattats.

Trevlig helg!