Nytt klimatmöte

Den här bloggen startades i anslutning till det stora klimatmötet i Köpenhamn för nio år sedan.
 
Vi, IGT som inte fanns då, hade på alldeles egen hand kommit fram till att det inte var så mycket substans i det här med Global Warming- som det kallades då.
• Därmed inte sagt att jorden inte står inför stora utmaningar vad gäller population, fattigdom, elaka
  regimer och taskig eller ingen energiproduktion.
• Därmed inte sagt att inte vi människor påverkar, eller rent av förstör, våra livsbetingelser.
• Därmed inte sagt att allt är på topp, för det är det inte men det är politik. Politikens väsen är att ha olika sätt att beskriva verkligheten på och olika sätt att lösa de problem som denna verklighetsbeskrivning visar.
Vi hade tio år på oss då om det inte skulle slutits något avtal, vilket inte skedde. Nu står vi där - utan att något katastrofalt har inträffat med klimatet.
 
Ett otal klimatmöten senare kröns räckan av det stora mötet i Polens koldistrikt. Närmare bestämt i Katowice. Som vanligt är det 20-30 tusen tillresta delegater med anhang där de flesta antagligen flugits in. Till det kommer nästan lika många journalister och NGO:er. Även de till största delen  transporterade meddelst flyg.
Det gemensamma med dessa sammakomster är brådskan som saker och ting måste ske. Inte så att själva mötet hetsas. Det tar nog sina planerade dagar i anspråk innehållande seminarier, möten, överläggningar, pressträffar och diverse goda måltider. Allt i syfte att något skall komma ur det hela. En överenskommelse, en handlingsplan eller något annat viktigt för vår framtida överlevnad på jorden.
En sak får vi dock veta - nu har vi tolv år på oss! Passa er, nu måste något ske! Ni måste ändra livsstil, ni skall dela bil med grannen eller börja proppa i er veganska livsmedel! Sanningen är den att även om alla lade sig ner och dog så skulle inte så mycket hända. Klimatsystemet är trögt.
Så vad skall vi gära?
Nya möten! Nya möten! The show must go on!!
 
Global Warming ändrades till Klimatförändringen, i bestämd form. Skälet till namnändringen var antagligen det faktum att jorden inte värmts upp nämnvärt under de senaste 20 åren (vilket är kollosalt lite i klimatsammanhang - så lite att en "piss i Missishippi" snarast vore att likna vid en översvämning).
"Klimatförändringarna" är väl funnet så tillvida att det alltid bär sin riktighet i det att jorden och dess klimat är ett komplicerat, kaotiskt, system som står under ständig förändring.
Jorden i sig är inte som en biljardkula direkt. Den består av land och hav där landbitarna far runt som en smörbit i en stekpanna - om än lite långsammare. Mellan dessa landbitar spruttlar hon upp sitt glödande inre när hon inte får för sig att ruska om det levande som befinner sig på ytan sedan urminnes tider.
Som om det inte vore nog med det så är motorn, solen, och allt det som far runt i rymden inte heller helt pålitliga. Solen varierar i intensitet. Hon skickar dessutom ut magnetiska stormar som påverkar våra datorer så att varken du eller jag kan surfa på nätet, hemska tanke ,eller i värsta fall ta del av de tekniska landvinningar våra duktiga tekniker försett oss med.
På vägen till solen och även därutanför far det runt diverse himlakroppar av varierande storlek. Vill det sig riktigt illa krockar vi med en dylik som kan stå oss som varelser på jorden väldigt dyrt.
 
Ja, du börjar nog fatta vart vi vill komma - jorden i sig själv, det omgivande systemet och det närmsta av rymden är lite för stort för att förstå.
Sedan nästan 50 år tillbaka har några förståsigpåare försökt få oss till underkastade, skattebetalande och tysta gråa möss som gör vad "experterna" säger till oss att göra. Precis som prästerna på medeltiden - och även senare här hemma med husförhör i stugorna.
Det kan vara att sluta äta kött, cykla (gärna med subventionerad elcykel) eller bara falla in i kören för var tids rådande politiska strömningar.
 
Temat har hela tiden varit att det är koldioxid som är boven i dramat. Koldioxid förekommer i atmosfären med 0,04% - inte så mycket kan tyckas. Nu är det så att det förekommer massa annat joks i atmosfären så som t.ex metan, lustgas men framför allt vattenånga. För att göra det enklare för oss räknar man om metan och lustgas till s.k koldioxidekvivalenter. Vattenångan struntar man i.
 
Jag har ärligt talat inte följt klimatmötet så noga. Jag har tröttnat. Jag råkade dock fastna framör ett reportage från Katiwice som sades skola vara klimatrelaterat .
Det var det inte. Det var ett långt reportage om hur skitigt och äckligt det är i Katowice eftersom de till största delen får sin energi från kol. Jaha, men har det något med klimatet att göra? Är inte det snarare en följd av det gamla kommunistiska system som Polen led under sedan andra världskriget slutade till 1989, då Sovjetunionen kollapsade?
 
Nu verkar det inte rktigt som om människorna här nere på jorden köpt konceptet med dyrare bränsle, grönare mat och färre resor. De har helt enkelt närmare problem än så. Delar av jordens befolkning lever som bekant i fattigdom och då orkar man inte tänka tankar som ens inte de som lever i rikedom begriper.
Nu på eftermiddagen såg jag en snutt av en diskussion mellan SVTs Jan Helin, Schibstedts Karin Pettersson och DNs Björn Wiman. De här tre var inte nöjda med sakernas ordning i det att folk inte följer dogmerna. Jag vet inte om de ens gör det själva. De flyger säkert en del, de har nog mer än en bil och de åker nog skidor utför på vintern med barnen.
Näh, nu är det dags för journalistiken att ta tag i frågan!
Det var otäckt att höra dom. Så otäckt att jag rusade till datorn för denna bloggpost. Ni som tycker att dagens medielandskap är vinklat kommer att titta på denna dag som ett under av objektivitet.
Frågan är om de kommer att lyckas. Personligen tror jag att något annat kommer i vägen, så som t.ex det ökande våldet på våra gator och torg, energibrist som en följd av åtgärder mot klimatförändringarna, ett kraftigt vulkanutbrott så att jordens över-/medelklass inte kan flyga eller en internationell kris med militära inslag. Det blir sällan som man tror och utan vetenskaplig grund kan nog en daggmask lättare få pilen i Bulls Eye.
Pick a scen.
 
 
Disclaimer
Det här är en text som innehåller åsikter som inte gör anspråk på att vara någon "sanning" - om Du nu trodde det.
Innehållet bakom länkrna tjänar bara som illustration för att skapa nyfikenhet att gå vidare. Det kan mycket väl vara så att IGTs åsikter inte överensstämmer med texten i länkarna. Ja, då är det så och det är inget vi tar ansvar för.

Vindkraften vacklar

Sverige har i ensamt majestät, sedan Norge brutit det gemensamma systemet med elcertifikat, beslutat att förlänga tiden varunder det är möjligt att erhålla subventioner (som betalas av elkunderna) i syfte att skaka fram mer "förnyelsebar" el.

Den tid då det var kollektiv eller föreningar som ägde ett vindkraftverk så att medlemmarna skulle kunna få billigare, men framför allt, förnyelsebar el i uttagen är förbi. Dels är det ju samma el som som alla andra har i sina uttag, dels blev det lite kostsamt för medlemmarna eftersom det visat sig att ekonomin inte har hållit. Många sitter med värdelösa andelar i vindkraftverk - få talar om det.

Den tid när kommuner hoppade på tåget för att kunna bli "självförsörjande" på "förnyelsebar" el är också förbi. Även här har den krassa ekonomiska verkligheten slagit sina klor i spendersamma politiker och tjänstemän som helt enkelt spelat bort sina medborgares pengar. Här kan du läsa om ett fiaskoprojekt i Karlstad.

Det tycks emellertid inte vara slut med detta. Det lilla samhället Horn i södra Östergötland har kämpat mot vindkraftsvansinnet de senaste 10 åren. Först var det E-on som skulle bygga en gigantisk vindindustri på mark som ägs av en stiftelse som förvaltas av Riddarhuset. Befolkningen gick man ur huse och politikerna i kommunen (Kinda kommun med Kisa som centralort) avstyrde det hela.

Den sista idioten är inte född, säger vi på IGT kanske lite väl ofta. Den här gången har det multinationella företaget Fred Olsen tänkt ta sig an projektet.
I går kväll hade de kallat till ett förberedande samråd i Kisa Folkets Hus. Tio minuter före utsatt tid blev folk avvisade för att lokalen slukat sitt maximum med hänvisning till brandsäkerheten, vilket i sig torde vara en nyhet av dignitet. Resterande åhörare hänvisades till en angränsande lokal där de via högtalare fick ta del av Fred Olsen-företrädarnas predikningar.

Det kändes lite 70-tal, om ni minns de där filmerna där bygden skulle våldtas av rikisar från någon närliggande storstad med gruvor eller turistområden. I filmens värld slutade det oftast lyckligt, så som sig bör, genom att huvudskurken kommit till insikt, råkat bli förälskad i en "aktivist", eller något annat scriptmässigt genidrag.
Här var det emellertid på allvar. Ett allvar som gjorde luften näst intill ogenomtränglig. Människor som kämpade för att inte bubbla över av ilska. En ilska som, likt pyspunkade däck, släppte sitt innehåll under kvällen.

En liten konsult, tillhörande samma företag som tagit fram samrådsunderlaget skulle det visa sig, presenterade sig som Fred Olsens Renewables projektledare. Han, iklädd ledig klädsel och "konsultdojor", som så väl beskrivs på Instagramkontot med samma namn i singular, började köra igång sin PowePoint show. Ganska omgående påtalades att han inte behövde det - någon gapade ut i lokalen
- "Det blir ändå inget av det här"!
- "Det här kan ni fetglömma"!
Lite jobbig stämning, skulle man kunna säga, om man vore grabben med konsultdojorna.

Sen kom den riktiga konsulten, hon som var kollega med den förste fast de inte sade det.
Hon avbröts av en kvinna som frågade om deras samröre varvid det klargjordes för alla i lokalen.
Hennes arbetsuppgift är att skapa ett underlag för bedömning av lämpligheten i att etablera en vindindustri på ca. 1.500 hektar orörd, vacker mark i södra Östergötland. 1.500 hektar är mycket, ca. 3.000 fotbollsplaner, eller närmare 4x4 kilometer.
Det tar ett tag om man skall hitta spelplatser, lavar, fågelbon, fågelsträck, kulturlämningar, ridvägar etc. Det jobbet går inte att göra vid ett skrivbord uppe i Norrland - man måste vara på plats.
Hon medgav att uppgiften inte varit helt enkel, bland annat för snön - vilket det fortfarande kan vara på vintern. Hon har tagit sig till trakten med tåg där det sista tåget mellan Linköping och Kisa bara går när det passar - om det passar och vädret är ok. Hur hon transporterat sig på plats var lite oklart. Cykel kanske, snöskor? Hon, liksom många av oss, har säkert inte farit alla av lite motion men effektivt är det inte.
Hon vädjade till publiken om hjälp "eftersom kunskapen finns lokalt".
Jaha, varför skall vi hjälpa dig med det?, dallrades det i hela lokalen.
Hon tvingades tona ner värdet av samrådet vad gäller antal verk, storlek på verk och navhöjd.
Varför sitter vi här om det ändå inte skall bli som ni säger?, tänkte nog många.

Sen blev det frågestund
Trots att publiken var, minst sagt, skeptiska till det hela så var tonen överlag respektfull. Det blandades frågor om stort och smått. De klagade lite på att några frågeställare inte hade frågor utan snarare påståenden i monologform som sällan, eller aldrig, stödde Fred Olsens mission. Jag kan inte se att bolagets representanter lyckades räta ut något frågetecken, låt vara att de jobbade i motvind.

Själv är jag road av den övergripande frågan "what´s in it for them?"
Man behöver inte vara ett matematiskt geni för att förstå att det inte handlar om att tjäna pengar - det borde dom kunna göra på annat sätt.
Man behöver inte vara ett humanistiskt geni för att förstå att det inte handlar om att "rädda världen".

 
Då återstår två saker

1. "Greenwashing"
Fred Olsen (se bilden i sidhuvudet så förstår du) är ett gigantiskt företag som:
Prospekterar olja - skitigt.
Kör stora oljetankers - skitigt.
Kör stora kryssningsfartyg - skitigt.
I det perspektivet kan man förstå om något ljushuvud lanserar idén om att tvätta bort lite av det skitiga genom att ge sig in i cirkusen med "förnyelsebar" energi.

2. Ekonomi
Dålig ekonomi kan ju inte ens ett multinationellt företag dra på sig hur som helst. Här kommer det fiffiga.

Ett vindkraftverk är en inventarie som vilken som helst. Verket kan skrivas av (I Sverige alla fall) skattemässigt på tre till fem år. Bokföringsmässigt på 20 år, eftersom det anses vara livslängden (vilket är tveksamt). Skattemässigt skapar dessa avskrivningar ett underskott som i sin tur kan kvittas mot vinster på andra ställen i koncernen för att därigenom "optimera" skattesituationen.
Dag ett efter det att den första femårsperioden löpt ut säljer man verket till ett annat bolag i koncernen för bokfört värde, dvs. 75% av ursprungsinvesteringen. Därigenom skapas ett nytt avskrivningsunderlag under fem år, nya underskott och lägre skatt.
I nästa femårsperiod säljer man det igen, denna gång till 50% av ursprungsvärdet och efter ytterligare fem år till 25% av ursprungsvärdet. Därefter finns inte mer att mjölka ut.

Vad ger detta?
Vi antar en investering på 5,3 miljarder. Den ger ca. 0,8 Tw. Då
- Ger det intäkter 320 milj/år i 15 år, därefter 280 milj - ca. 6 miljarder (elcertifikaten gäller i 15 år).
- Summa avskrivningar efter alla "snurror" blir ca. 10,5 miljarder
- Skattemässiga underskott ca. 4,5 miljarder
- Minskad skatt ca. 1 miljard
- Sämre intäkter ger större underskott som delvis betalas med minskad skatt

På en investering om drygt 5 mijarder är det alltså några stackars skattebetalare som går miste om en miljard vilket gör att deras "greenwashing" kanske betalar sig trots allt.
 
Till de stora frågorna
1. Är det rimligt att befolkningen i och kring Horn skall få betala med sin tillvaro för att ett stort multinationellt företag skall "piffas upp"?
2. Är det av samma skäl rimligt att skattebetalarna, var de än befinner sig, skall bidra med så mycket pengar till denna uppsminkning?
3. Är det rimligt att förstöra vår natur genom att etablera vindkraftsindustri över stora områden när de inte bidrar positivt till vare sig "klimatförändringen" eller elförsörjningen?
4. Är det överhuvudtaget rimligt att förstöra vår natur som en följd av ett vansinnigt "hitte på"?
 
Nu är det Horn. Nästa gång kan det vara ditt sommarparadis, villa eller lantgård.
 
Vad Sverige behöver är tillgänglig och prisvärd el.
Vi behöver INTE naiva politiker! Vi behöver INTE vindkraft!
 
Uppdateringar
Corren skriver.

Klimatpolitik

Jag har sagt det förut och jag säger det igen.

Den politik man skapat, och vill utveckla, runt klimatfrågan kostar oss och kommer att kosta oss offantliga pengar. Pengar som hade kunnat användas till att bekämpa fattigdom, sjukdomar, terrorism, utbildning, infrastruktur eller vad annat som nu borde stå högre i kurs på det politiska bordet.

Skillnaden mellan traditionellt behjärtansvärda frågor och klimatfrågan är att de förstnämnda är på riktigt.
Det är sånt som befolkningar jorden runt har behov av. De behöver el, de behöver kunskap, sjukvård och försvar t.ex.
"Klimatkrisen" är bara ett medel för att uppnå något annat - lite oklart vad (de inblandade har säkert en mycket splittrad målbild). En del säger att syftet är att skapa ett globalt styre emedan andra säger att de styrs av de hundratusentals människor som har sin utkomst i klimatkrisen - ett sorts självspelande piano som löpt amok. Vad det än är har det inte sitt ursprung i människors behov av trygghet eller utveckling.

Ju mer jag tänker på det här desto mer frustrerad blir jag. Om vi antar att jag har rätt i det att "klimathotet" är hitte-på så skall jag ge er exempel på företeelser som sprids i syfte att förleda oss, ge oss dåligt samvete eller som bara dyker upp i det dubbelmoraliska träsk som klimatfrågan kommit att bli.

Bilbränsle
I går satt jag några timmar i bilen och råkade höra på radioreklam mellan varven. Där gör Preem reklam för sin nya diesel som till hälften består av någon gegga som inte är traditionell olja. Argumentet för att köpa detta, i Preems ögon, förträffliga drivmedel skulle vara att man släpper ut mindre CO2. I sanningens namn är deras beskrivning på hemsidan betydligt bättre.
Men släpper man verkligen ut mindre CO2?
Nej, det gör man inte, det släpps ut lika mycket CO2 som om man kört på traditionell diesel.
Jag förstår tanken - men argumentet är fel.
Ja, man släpper ut mindre fossiloljebaserad CO2.
Atmosfären skiter fullständigt tusan i varifrån CO2 kommer från. Om det nu är CO2 som är problemet så löses inte det med denna diesel. Sen finns det massa andra goda argument (man slipper araber/ryssar, det kan produceras i landet (partiklar - vet inte) ) t.ex.

Kossorna
Min favorit (det dummaste av allt) är kossorna som påstås förstöra klimatet. De stoppar i sig grönmassa som vuxit och tagit upp CO2 tack vare fotosyntesen. När kossan bearbetar (idisslare som bekant) fodret blir Metan en biprodukt som huvudsakligen rapas ut och blir kvar i atmosfären i 10-15 år. Därefter blir det CO2 som tas upp av växterna som kossans efterkommande proppar i sig med kända utsläpp.
Så där går det på - kretslopp skulle det flesta av oss säga.

Kretsloppet
I den allmänna debatten blir inblandning av fossilbränslefritt i fordonsbränsle CO2 fritt (vilket det alltså inte är), när det i själva verket handlar om kretslopp.

När det gäller kossorna skapar deras idisslande CO2 (när det i själva verket är Metan som kallas CO2 ekvivalenter) som kommer att driva på de klimatologiska förfallet (vilket det inte gör), när det i själva verket är kretslopp.

Vadan dessa logiska tankevurpor? Varför är ett kretslopp bättre än ett annat?
Klimatpolitik förstås, dubbelmoral, dolda agendor! Dylikt brukar inte hålla i längden - det spricker när tillräckligt många genomskådat.