Megalomani - en fantastisk egenskap?

Om ni har följt mina små inlägg har ni säkert noterat att jag, kanske lite svepande, tillskrivit våra politiker egenskapen Megalomani. Delvis för att jag tycker att det är passande men även för att jag gillar ordet helt enkelt. Kanske lite synd om någon belastas med egenskaper bara för att jag gillar ordet - bad luck, skulle man kunna säga.

Megalomani enligt Wikipedia:

Storhetsvansinne (megalomani), i psykiatrin ett uttryck för ett sinnestillstånd där en person har en starkt överdriven uppfattning, och ofta helt falsk bild, om sig själv och sin roll. Ett känt men schablonartat exempel är den patient på en psykiatrisk vårdinrättning, vilken tror sig vara kejsar Napoleon, som för övrigt själv är ett utmärkt exempel på någon som drabbats.

Två litterära exempel på personer med megalomani är huvudpersonen i romanen Kejsarn av Portugallien av Selma Lagerlöf, och huvudpersonen Raskolnikov i Dostojevskijs Brott och Straff.

 

I dag försöker bloggen Med örat mot rälsen sig på att ställa en diagnos på "klimatalarmisten". Han använder sig bl.a av epitetet megalomani. Jag vet inte i vilken utsträckning han lyckas. Om man överhuvudtaget kan lyckas eftersom det sannolikt är lika stor spridning inom "AGW lägret" som i alla andra läger.
Man bör se detta försök till diagnos i ljuset av ett just avhållet "Klimatforum" på ABF-huset i Stockholm. Ett föredrag behandlade "klimatskeptikern" och dess egenskaper. Två psykologer ställer frågan: "Varför fattar inte alla att klimathotet är verkligt?".
Enligt ett referat på The Climate Scam, som var med på seminariet, var det två medelålders kvinnliga psykologer som försöker sig på att ställa en diagnos på en klimatskeptiker. De två damerna ansåg att det man borde se upp med s.k. vetenskapliga brasklappar. Så länge det fortfarande talas om osäkerheterna inom vetenskapen kommer skeptikerna alltid att ha vatten på sin kvarn. För att eliminera ifrågasättandet förespråkar damerna att osäkerhetsmomenten om möjligt förtigs. Är det att vilseföra? Nej då, man ska bara inte förvirra människor i onödan.
Men herregud! - det är ju för att det finns frågetecken i vetenskapen bakom AGW som gör att folk inte tror på det. Man kan inte dölja något. Sovjetunionen är död och begraven. Människor förleds inte så lätt av en megalomanisk överhöghet. Så enkelt är det. Det behöver man väl inte vara psykolog för att inse.

Det intressanta är att föredraget skulle bli lika intressant om man bytte "klimatskeptiker" mot "klimatalarmist".

Här en av deras OH bilder:

2-den-trosvisse


Kommentarer:

1 Nils Dacke:

På Klas Eklunds blogg gjorde jag jämförelsen med på vilken sida vi skulle stå under den tid som Galileo levde och den strid han hade med dåvarande påven Urban III. Jag misstänker starkt att majoriteten säg 99% av alla intellektuella då stod på påvens sida och anledningen till det är helt enkelt att vi människor har en tendens att välja den starkas sida i en konflikt oberoende av underliggande fakta. Klimatskeptikerna är snarare de som läser och tänker själva då det inte finns en nätverk och pengar i denna grupp annat än frilansande bloggar. Om inte Internet hade funnits hade vi nog kanske varit tvungna att spika upp våra teser på kyrkodörren ;)Att det sedan kommer megalomaner (Al Gore) och opportunister (klas eklund) och hoppar på tåget är lika givet som att alla om 30 år kommer att förneka sin inblandning med samma iver. Klas Eklund var ju också med på kommunisttåget vilket är helt logiskt i hans (opportunistens) ögon.

Kommentera här: