Kandidatförsäkran - vad skall vi med det till?

De flesta partier avkräver de som kandiderar till förtroendeposter en s.k kandidatförsäkran vilket är att betrakta som en förklaring om samförstånd i uppdraget. En sorts kvalitetssäkring av de personer som står på valsedlarna skulle man också kunna säga. Det kompletterar nomineringsprocessen med intervjuer och avgivna CV:n från respektive kandidat.
 
Man kan tycka att kandidater till politiska förtroendeposter skall vara så kloka ett det inte skulle behövas. Man skulle också kunna se det här som något i tiden där de som skall ta ansvar allt mer tenderar att skylla på någon annan.
• I Golfsammanhang har man ett s.k "grönt kort" som bevisar att innehavaren erhållit, och klarat av, adekvat utbildning. Följden blir även att om någon drummel beter sig på banan kan alltid klubben skylla ifrån sig med hänvisning till det gröna kortet.
• Jägarna har sin jägarexamen som egentligen inte säger ett dugg om personens lämplighet. Den jaktledare som tagit med en person på sin jakt kan alltid skylla på jägarexamen om hen klantar till det. Så där kan vi fortsätta i evighet där den gemensamma nämnaren är att inte ta ansvar.

I Wikipedia står följande att läsa om en s.k kandidatförsäkran:

Kandidatförsäkran eller valetiska riktlinjer är en överenskommelse som upprättas mellan kandidat till en politisk befattning (motsvarande) och dennes parti. I Sverige har Moderaterna och Socialdemokraterna länge haft krav på att de som kandiderar för partierna ska skriva under en kandidatförsäkran.I Storbritannien har BNP använt sig av obligatoriska kandidatförsäkran.Syftet kan vara hålla ihop partiets valkampanj, försäkra sig om att de som är kandidater delar partiets politik och grundläggande värderingar och att de inte har en bakgrund som kan skada partiet. Betydelsen av kandidatförsäkran är främst moralisk, inte juridisk. Med stöd av kandidatförsäkran kan partiet uppmana den som kandiderar eller som redan blivit vald att lämna sin plats.

Dokumentet är en ömsesidig överenskommelse mellan parterna om de krav som ställs på den som kandiderar. Det kan omfatta formella krav som till exempel närvaro vid möten och beredskap för olika ändamål men också etiska krav på kandidatens uppträdande. I dokumentet kan anges förhållanden som innebär att kandidaten måste avsäga sig sitt uppdrag. Dock saknar partierna tvingande medel för att avlägsna de som valts i allmänna val från sina poster, eftersom valresultatet i allmänna val bestäms av väljarnas röster snarare än internt inom partierna. Partiernas påtryckningsmedel är därför i första hand att de som inte följer kandidatförsäkran i framtiden inte kommer att ges möjlighet att få framtida politiska poster.

En kandidatförsäkran är ett koncentrat av det som, av vissa, i dagligt tal kallas "värdegrund". Med "värdegrunden" i ryggen tycks vad som helst kunna hända vem som helst bara "någon" tycker att det skall hända. Inte sällan handlar det om personer som skiljs från sitt arbete i strid med alla arbetsrättsliga regler vilket i grund och botten är rättsvidrigt och vedervärdigt. Därför är en kandidatförsäkran på papper mycket mer värd än en flummig "värdegrund" som likt en flagga i vinden byter riktning när omständigheterna så giver.

 

Vem bestämmer "värdegrunden"

Såsom varande (någorlunda) kristen kan jag köpa den "värdegrund" som beskrivs av 10 guds bud. En normalbegåvad person med grundläggande uppfostran har fått i sig detta regelverk från barnsben. Det är inget konstigt med det. Det där med att stjäla, ljuga och dräpa är självklarheter för de flesta av oss.

Problemen uppstår när man börjar skriva regler. Ju mer regler som skrivs desto lättare är de att bryta dem. Vi har sett det så många gånger med fifflande politiker och näringslivsfolk som tillskansat sig än det ena, än det andra. "Det visste jag inte" "Det står inte i regelverket" - undanflykter som bara är trams. De flesta förstår att ett fel begåtts men ändå är det inte sällan som de klarar sig. Förutom fifflaren själv är den lismande svansen som försöker sopa skiten under mattan en del av sceneriet när dylika skandaler bubblat upp till ytan.

 

Vad har det med den lilla kommunen att göra?

I den lilla kommunen satt man förra onsdagen bänkad framför TV:n där en sorglig historia spelades upp framför ögonen i form av berättelsen (Uppdrag Granskning) om exploateringen av Slottsholmen. Det är en historia med många komponenter för "bra TV". Där har vi stadens som som gjort sig en förmögenhet på sanslösa musikaliska framgångar över hela jorden. Vi har en försupen landshövding som kör över hela sin tjänstemmankår och vi har våra två ledande politiker - den ene synbarligen redig men dum och den andre självpåtaget affärsmässig men ljugande svamlig.

Programmets ingående komponenter vad gäller politikerna har varit kända i och med att oppositionsrådet gått ut och berättat hur han manipulerat (Tip-Eex:at) i offentliga handlingar (vilket kan vara brottsligt enligt kommunens egen, köpta, juristutredning). Han har i gråtmilda ordalag bett om ursäkt och lovat att aldrig göra om det (vadå?). Men vad han inte berättade i förväg var tre passusar i programmet.

1. Journalisten frågar hur det kan komma sig att det finns två versioner av samma dokument ett i original (förhoppningsvis men vi VET inte att så är fallet) och ett Tippex:at. Oppositionsrådet säger sig inte ha en aning. Oppositionsrådet ljuger!

2. Oppositionsrådet ringer upp och säger att han bara "testde dem" och tycker att det var skickligt av dem att hitta detta lilla fel. Oppositionsrådet ljuger!

3. Vid ny intervju frågar journalisten igen hur det var möjligt att detta kunde hända. Oppostionsrådet slingrar sig, ljuger kanske inte men uppvisar alla yttre tecken på att något inte står rätt till.

 Han har dessutom vid ett flertal tillfällen påtalat att han inte gjort något olagligt. IGT anser detta vara ett nonsens argument då ingen förväntar sig att en politiker skall balansera på olaglighetens brant utan snarare hålla sig på ett gott och moraliskt avstånd från alla oegentligheter.

 

Kandidatförsäkran då?

Oppositionsrådet är lokalpolitikens svar på Slatan - han är bäst på allt! Så bra att han (just i detta nu) står överst på Kommunlistan - valbar plats, 5:a på Regionkommunlistan (fd. Landstinget) - valbar plats och 2:a på Riksdagslistan - även det valbar plats. Det här innebär att han rimligtvis skrivit under tre Kandidatförsäkran - en för varje lista. Innebörden kan alltså inte vara obekant för honom.

Den Moderata kandidatförsäkran innehåller, förutom en ingress och en avslutning, 12 st "att-satser" som inleds med "Uppdrager innebär också..." (här kommer några av dem)

..att vara ett föredöme och iaktta god moral, till exempel iaktta försiktighet vid ekonomiska transaktioner, särskilt med andras pengar. Kommentar: På vilket sätt visas god moral när man ljuger en journalist rakt upp i ansiktet framför hela det svenska folket? Huruvida man iakttagit försiktighet med andras pengar överlåter vi till er att bedöma.

.. att jag är en offentlig person och därmed representant för Moderaterna i alla sammanhang, i såväl ord som handling, Kommentar: Är det en god representant som ägnar sig åt ovan beskrivna blåljugande?

.. att jag omedelbart skall avsäga mig mina uppdrag om jag lämnar partiet, om jag bryter mot ovanstående regler, eller, om gruppen, normalt fullmäktigegruppen (eller motsvarande bekräftat av förbundsstyrelsen), uttalar att den inte längre har förtroende för mig som representant. Kommentar: Behövs det? Vad kommer de att göra?

 

Förslag?

Förtroendeposter är inget av Gud givet. Det är ingen "rättighet". Det är inget man kan manipulera sig till (jo, det kan man faktiskt om man anpassar sig till valsystemet men det är en annan bloggpost). Det är något man förtjänar, något man måste försvara genom att förhålla sig till den Kandidatförsäkran som undertecknats. Klarar man inte det skall man avsäga sig sitt uppdrag.

Om det är så att vårt oppositionsråd klarar att klamra sig kvar i politiken trots dessa flagranta brott mot kandidatförsäkran blir mitt förslag att Moderaterna skrotar kandidatförsäkran och önskar kandidaterna lycka till med en avslutande klämkäck uppmaning:

Gör vad ni vill - men torska inte!
 
Lite Tipp-Ex skämt
Hade det här hänt i Göteborg hade den lilla staden och dess medborgare glatt skämtat sig ur det hela. Nu är inte den lilla staden särdeles humoristisk, särskilt inte som många medborgare har större problem med Uppdrag Granskning än det som grävts fram.
Från IGTs sida försöker vi dock lätta upp stämningen något inför denna veckas program som kommer att handla om turerna kring utbyggnaden av flygfältet vilkjet säkerligen kommer att generera nya bloggposter och förhoppningsvis nya skämt. Mitt i eländet.
 
Det var Copyright på bilden - Tipp-Ex:at

Tipp-Ex enligt ICA hemma

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Irriterar huden. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Vid hudkontakt: Tvätta med mycket tvål och vatten. Undvik att inandas ångor. Undvik utsläpp till miljön. Förvaras oåtkomligt för barn.
 
Det kanske är som de vätskor Ryssarna petar i folk där de får blämmor i ansiktet, tappar håret och rent av mister livet. Skadar ångorna rätt-och-fel-sinnet?
 
Tipp-Ex är en tysk produkt som uppfanns, av misstag, av en kvinna hemma köket. Läs mer här.
 
Läge för en varumärkesboost?
• Ska vi sätta upp en jättelik Tipp-Ex flaska i Biltematornet med en klämkäck slogan, som alla kommuner har nu för tiden? Västervik - om Du vill komma bort en stund.
• Ska vi ha helt blanka, Tipp-Ex:ade valaffischer?
 
En snapsvisa kanske?
Jag heter Harald, jag gillar Tipp-Ex
Jag blankar papper mest hela dagen
Jag suddar stora, jag fixar små
men oftast dom som jag fifflar på.

Kommentera här: