WWF på väg till månen?

Nu ljuger dom väl igen?

Jag var på det strax före jul när WWFs generalsekreterare fick hjärnsläpp vad gäller skogsskövling i Amazonas. Det var det där med 37 som spökade och nu har jag kollat på WWFs hemsida där man säger att det avverkas 37 fotbollsplaner (vad som är en fotbollsplan är inte lika entydigt som ett hektar (10.000 m2) kommer du att upptäcka) regnskog i minuten och 16 miljoner hektar (har) tropiskog om året.

Jag tänker då så här (har lite svårt att inte kolla siffror - särskilt nu när lögnbenägenheten visat sig vara minst sagt hög hos lobbygrupperna på sistone)

37 fotbollsplaner i minuten är ca. 18,5 har/min, vilket i sin tur är 1.110 har/tim, vilket är 26.640 har/dygn (om dom jobbar 24 timmar (rimligt eftersom verksamheten pågår runt hela orden), vilket är 9.723.600 har/år om dom jobbar 365 dagr/år.

Vi antar att en gubbe sågar ner, och upparbetar, 4m3/dag. Vi antar vidare att det står 150 m3/har (på de 9.723.600 har/år), då avverkas det 1.458.540.000 m3/år, vilket ger 999.000 skogshuggare. Om man därtill lägger transporter, sågverk etc. så inser man att det skapar arbete om inte annat. Vad ska alla dessa människor göra när vi slutar hugga regnskog. Guida turister?

Vem och varför ljuger dom så här? Jag blir så trött!

Är verkligen WWF så dumma som det verkar? Dagligen har vi fått läsa om felaktiga rapporter som WWF levererat till bl.a IPCC. Kan det vara så enkelt att klimathysterin förblindat? Att den givit carte blanche för vilka dumheter som helst? Det tycks som om människan redan lämnat jorden - välkomna tillbaka.

Kommentarer:

1 Allan Carlson:

Den takt varmed jordens skogar försvinner är en utmaning dels att beräkna på ett korrekt sätt och att kommunicera på ett begripligt sätt. Det finns en årlig variation över hur mkt skog som försvinner, det planteras en hel del ny skog samtidigt! När man använder foollsplaner som den pedagogiska måttstock för avskogsningstakten ska man samtidigt komma ihåg att en fotbollsplan är ingen fix ytmått, ofta ligger ytan på en fotbollsplan mellan en halv till 0.7 hektar.

Men så här kan en beräkning se ut där vi går från avskogning grova globala siffror till hur många fotbollsplaner det blir per minut om vi låser fotbollsplanens yta till 0.69 hektar.Annual forest loss: 13 Mill ha (gross deforestation), based on FAO data.

Forest Loss / day: 35.616 ha (= 13.000.000/365)

Forest Loss / minute: 24,73 ha (13.000.000/365/1440)=36 football field/minute (under the estimation that the area of a football field is 0,69 ha)2 Wolter:

Allan,

Tack för det, jag uppskattar dina synpunkter mycket.

Nu har i alla fall du gjort det matematiskt begripligt. Problemet som återstår är då själva WWF och organisartionens syn på hur detta skall kommuniceras lättbegripligt.WWF säger att 37 fotbollsplaner/min och 16 milj har/år "skövlas". Det är inte 9,7 milj har/år som jag kom fram till och det är heller inte 13 milj har/år som du kom fram till. Är det som du säger, vilket vi utgår ifrån i detta läge, överdriver WWF med 23%.Så till "skövlingen". Det är klart att en hel del avverkningar går att hänföra till "skövling" eller "baggböleri" som vi ägnade oss åt i Sverige kring förrförra sekelskiftet. Därifrån att säga att all avverkning är "skövling" torde inte ens ligga nära sanningen.Det finns lösningar, eller åtminstone vägar framåt i detta och jag vet att du ägnar mycket tid åt det.Är det inte bättre att diskutera, och genomföra, dessa åtgärder än att ägna sig åt ovederhäftig propaganda?Jag vet inte vad som är värst, att propagera medvetet eller att inte veta vad man gör.

Kommentera här: