Climategate 2?

Precis som djurrrättsaktivisterna försöker att visa på vanvård av grisar före jul försöker klimathetsarna att visa på oreda i klimatet, global uppvärmning eller smältande isar inför sina möten, nu närmast I Durban i slutet av denna månad.

Tekniken att läcka så där lagom inför en stor händelse som antagonisten står inför sprider sig. Nu sägs det att man hittat ytterligare mail mellan klimathetsare som visar på brister i vetenskapen - om man säger så.

Är det sant, är det sensationellt men det finns all anledning att sitta still i båten. Riktigheten är ännu inte bekräftad.

Läs mera här. Och här.

IGT avvaktar så länge.

Uppdatering:
SvD skriver om de läckta mailen och vinklar det mer som en hackerattack.

Kommentera här: