Sopimporten upphör

 
 
Kommunens inspektörer tog sina luktorgan, for ut till hamnen och konstaterade att lukten från de Irländska och Engelska soporna var en sanitär olägenhet. Därmed stoppas hanteringen. Bra så.
jag får inte till länken på min iPad men ni kan läsa här, kopiera och klistra in: http://www.vt.se/nyheter/sophantering-vid-hamnen-stoppas-8372760.aspx

Varför kunde det här hända?
I grund och botten beror det på att ett stort antal fiffiga tjänstemän fått ett stort antal ofiffiga politiker att klubba investeringar i kraftvärmeverk. Om det vore så att en kommun skaffar ett verk för att göra det bästa av sina innevånares avfall vore det helt OK. Men nu är det så att dessa verk är större än det egna behovet och då måste man tillföra material utifrån. Det skulle kunna vara grot, genar och toppar, från skogen - men det blir för dyrt. Då återstår det bara sopor utifrån, från länder som inte haft tjänstemän och politiker av den kaliber vi har alternativt att de inte behöver eller kan tillgodogöra sig värmen från sin sopeldning.
Vilket skäl exporterande länder än har så kvarstår frågan varför vi skall ta hand om deras skit. Varför vi skall investera miljarder som skulle kunnat investeras i annat, det som en kommun skall göra till exempel.

Om det nu är så att det här med sopimporten visar sig vara så korkat som det verkar kommer verken att behöva höja sina priser, då kommer kunderna att hitta alternativ och därmed tappas lönsamhet i anläggningen. De låga elpriserna gör bidraget från elproduktionen inte blir så stort som det var tänkt. Då är det innevånarna som får ta smällen - inte de fiffiga tjänstemännen eller de ofiffiga politikerna.

I dessa tider pratas det "hållbarhet" av alla och en var men väldigt få av dessa förstår vad de pratar om. Hade de bara använt en bråkdel av hjärnkapaciteten borde de insett det ohållbara i att överinvestera i anläggningar för att elda sopor hittagna från andra sidan Nordsjön. Samma människor talar om biobränsle men vill inte betala för det (jag tycker i och för sig att man bör eftersträva en högre förädlingsgrad än eldning av skogens produkter). Har de någonsin ägnat tid åt att få ihop dessa motsägelser?

När det här är över kommer värmeverken med sina skorstenar bli vår tids monument över människor med vår tids makt. Inte lika imponerande som tidigare generationers skryt över sig själva.

Kommentera här: