Jag visste det......!

Hälsoinspektör Hugosson, i den lilla kommunen, säger att soplukt inte är tillåten.
Därmed tillkännager han något som säkerligen ingen utanför den byråkratiska kretsen kunde föreställa sig vara en omständighet i umgänget mellan näringsliv, människor och natur.
Han säger vidare att det inte rinner ut något skitigt vatten i Östersjön. De har täppt igen dagvattenbrunnarna. Var de senaste veckornas myckna regnande tagit vägen får därmed betraktas som en gåta. Vi får hoppas att hälsoinspektören kan lösa den när han hämtat sig efter denna, sannolikt, omtumlande kontakt med verkligheten.
 
Nåväl, nog om detta för tillfället. Sista ordet är säkert inte sagt trots att byråkraten luftat rumpan från kontorsstolen och lättat på förlåten till förmån för denna självklarhet. På återhörande.
 
Uppdatering 29/5
Det luktar!
Vad händer nu, tror ni?

Kommentera här: