Slutreplik om VA i VT

Debatten om kommunens hantering av VA har böljat sedan vi och några andra lyft frågan i "media" - som man lokalt kallar Västervikstidningen.
I dag försöker vi, i lite förtäckta ordalag, förklara för Kommunalrådet och bolagets ordförande att de handskas vårdslöst med sanningen. Detta för att de med kirurgisk noggrannhet undviker att svara på de obehagliga delarna i kritiken. Ett återkommande svar är att "vi gjort rätt" "vi har inte gjort något olagligt" - vilket bara det borde lyfta många varningens fingrar. Det enklaste att slå hål på är överdebiteringen av räntor om 2-2,5% vilket inte är tillåtet enligt VA-lagen.

Så här lyder vårt svar:
Tack, kommunalrådet och ordförande i Västervik Miljö & Energi (VMEAB), för ett långt svar på vår insändare angående VA-verksamheten i kommunen. Därefter har det publicerats flera inlägg från såväl intresserade medborgare som skribenter på VT och VP. Sammantaget ger denna debatt ett intryck av att det är en del ni inte släpper fram i dagens ljus, för att uttrycka det försiktigt.

Det är allmänt känt att undanhålla eller frisera sanningen är dålig krishantering. Uppkomna frågetecken har en tendens att hopa sig och förr eller senare rasar högen samman. Det är bättre att lägga alla kort på bordet, hur obehagligt det än kan kännas.

Politik bygger på förtroende där nycklarna till framgång är öppenhet och transparens – eller demokrati om man så vill. All kommunal service måste tillhandahållas med högsta kvalitet till bästa möjliga pris. Inom områdena VA och renhållning är det lagstadgat att det skall göras till självkostnadspris Då är det inte OK att använda dessa verksamheter som regulator för den kommunala ekonomin. Det är inte OK att debitera verksamheten högre ränta än självkostnad. Det går för sig att debitera kostnader för borgensåtaganden och administration, vilket heller ingen har kritiserat.

Ni är själva inne på vikten av öppenhet genom påståendet att ett kommunalt bolag har samma krav på insyn som övrig kommunal verksamhet. Det är ett riktigt påstående, till och med lagstadgat. Tyvärr finns det många exempel när detta inte fungerat. För att bolagen skall kunna leva upp till detta i det dagliga arbetet krävs det att alla som jobbar i politiken och verksamheterna har en genuin vilja och förmåga utveckla och vidmakthålla öppenheten.

Det är bra att revisionen fått upp ögonen i frågan, men enklare och bättre vore om ni själva gav svar på de frågeställningar som ventileras. Ni har svaren, något annat vore skrämmande. Hur eller hur kommer sanningen fram förr eller senare.
 
Läs även denna ledare i VT. Tyvärr tror jag att problemet är generellt. Det finns många kommuner därute med tjänstemän som inte kan hålla fingrarna ur syltburken.

Kommentera här: