Mål eller medel?

Ska klimatpolitiken vara ett medel för att rädda vår värld som håller på att gå under?
Kan det vara ett mål i sig att skapa en klimatpolitik?

När jag för några år sedan insåg att svaret på den första frågan är NEJ och svaret på nästa fråga är JA beslutade jag mig för att starta denna blogg. Drygt tusen bloggposter senare kan jag konstatera att omständigheterna inte har ändrat sig.

I dag får allas vår riksopportunist Anders Wijkman komma till tals i rundradion. Med mild stämma låter han oss förstå att "det här problemet" - vad det nu är - inte låter sig lösas utan uppoffringar där ett exempel sägs vara förändringar i beskattningen av tjänstebilar. Människor med tjänstebil är mycket viktigare påverkare än skogsägaren i Norrlands inland som får mindre betalt för att lastbilstransporterna beläggs med "klimatskatt".

Dagens nyhetssändningar vara bara en bekräftelse av morgonens nyhetsintag i ATL där man låter meddela att "skogen är en stridsfråga när EU ska enas om klimatet" (hittar tyvärr inte artikeln på nätsidan).

Vad är det EU då skall enas om? Att det finns ett klimat? Att det varierar inom EU? Eller är det rent av klimatpolitiken?

Jorå, det är politiken man skall enas om och då handlar det om hur mycket respektive land skall få tillgodoräkna sig av skogens (och jordbruket, och annan markanvändning) kolsdioxidsänkande effekter. Självklart är det så att i ett land som har mycket skog, som t.ex Sverige, sugs det opp mer CO2 än i ett torrt och kargt land, som t.ex Grekland.

Sju av åtta partigrupper anser att man skall få tillgodoräkna sig 30% av skogens upptag fram till 2030, jämfört med 2005. Alla håller inte med i det här, så som t.ex. vår egen Christofer Fjellner.

Min poäng ligger inte i huruvida vi skall få tillgodoräkna oss 30, 50 eller 100% av skogens CO2 upptag eller inte. Det handlar om det faktum att frågan diskuteras över huvud taget.

Antingen är mänskliga utsläpp av CO2 ett problem baserat på vetenskaplig grund innebärande att man vet hur mycket jorden släpper ut eller tar upp på naturlig väg, hur mycket vi människor tillför och hur det påverkar klimatet på vår jord. Ingen VET det.

Eller så är det bara en mänsklig luftpastej skapad i syfte att tillskansa sig makt och/eller pengar. Om så är fallet är det naturligt att man först skuldbelägger människor för att i nästa andetg säga att "vi kan fixa det" genom högre skatter, elpriser eller försämrade tjänstebilsvillkor. I det här perspektivet känns det också naturligt att vilja begränsa naturen eget CO2-upptag.
Tänk om - hemska tanke - man kommer fram till att naturen i Sverige tar upp mer CO2 än vi människor tillför?

Det skulle vara katastrof för klimatpolitiken!  Naturen, med klimatet, skulle inte bry sig - om det heller.

Nu är det några dagar ledigt igen. Ge er ut i naturen och insup alla de gåvor som bara finns utan att något gjorts, tillrättalags eller beskattats.

Trevlig helg!

Kommentarer:

1 Lars Cornell:

Ledsen Wolter att jag inte kommenterar.
Men jag är ute i naturen och inhämtar gedigen kunskap.

Tio meter bort bor en rödstjärt. När man är så nära framträder de individuella särdragen, både som art och som individ. Det är kunskap som inte finns i skolans läroböcker.
Hanen (det kan inte vara omvänt) flyger rakt in i boet och ryttlar i bohålet.
Där frågar han "vad vill du nu ha min kära?"
Hon svarar och vipppps backar han två decimeter, tvärvänder 180 grader
och så iväg som en pil för att hämta det hon behöver till boet.

De är inne på sin andra kull nu - och det är du oxå eller hur?

http://www.pattern-recogn-phys.net/1/107/2013/prp-1-107-2013.pdf

Svar: Ja, Du
Naturen är fantastisk - långt utöver vad de flesta förstår. Särskilt de som intar naturen via riggade, vackra, TV-produktioner. Där finns något för alla, historia, riktigt små kryp, fåglar, växter, däggdjur mm.

Naturen är så - naturlig - vilket kanske låter lite löjligt. Den är välkomnande, tolerant och förlåtande vare sig du är den vackraste fjäril, hemskaste rovdjur eller exploaterande människa. Den fixar till det vad som än händer.

I det perspektivet är det vi, den sorgliga arten Homo sapiens, som använder naturen mest för våra egna syften. Vi tar det som finns i form av mineraler, olja, skog och ytor för vår civilisation.
Sen blir den tillhygge när vi vill skrämma skiten varandra genom påståendet att den håller på att gå under för att vi gjort som vi gjort, eller gör som vi gör - vilket oftast tjänat flertalet.

Vad gäller klimatet är jag inte särskilt orolig för klimatets utveckling - naturen fixar, som sagt, till det.
Vad klimatpolitiken kan ställa till med är tyvärr inte skrivet i skyarna . Vis av många andra politiska skador kan vi vara säkra på att den leder till sämre tillvaro för många, många och rikedom för ett fåtal.
Som vanligt alltså.

Någon mer kull blir det inte här - bäst-före-datum är passerat.
IGT önskar Dig därmed en trevlig sommar.
Wolter Stackelberg

2 Lars Cornell:

"Bäst-före-datum" för årgångsviner ligger alltid i framtiden.
Men det är klart, somliga är röda och det är inte du.
Hur ser bäst-före för de blå ut?Svar: Generellt för politiken så är nog datumet passerat sedan rätt lång tid tillbaka. Det man i dagligt tal kallar "politikerförakt" sprider sig och späs på av brexitdebaclet, korruptionsskandaler och kommunal handlingsförlamning.
Lokalt saknas inte exempel som göder föraktet. I dagarna har vi trångsynta "besserwisaserattitydiga" företrädare för ett kommunalt bolag som in absurdum skall försöka driva ett ärende i HD mot VA-kollektivet, eller med VA-kollektivet som de själva påstår. Där finns fler exempel.
Själv tror jag att bäst-före-datum är passerat för såväl rött som blått i meningen att man tappat kontroll över den kommunala styrningen. I och med att mycket bolagiserats och kommit att styras av företrädare som saknar ödmjukhet inför sin uppgift leder en dylik konstruktion till ineffektivitet, maktfullkomlighet och korruption. Inget av detta tjänar allmänheten, vilken de är satta att serva.

Såja, nu håller vi helg!
Wolter Stackelberg

Kommentera här: