Disneyklubben, vår framtid

För mig är ett museum ett ställe dit man går för att få veta hur det var förr, hur naturen ser ut, hur tekniken fungerar eller kunna ta del av konstskatter/konstarter man aldrig annars skulle fått uppleva.

Så här säger Wikipedia:
"Ett museum är en offentligt tillgänglig samling av systematiskt ordnade föremål av naturhistorisk, kulturhistorisk, konstnärlig eller teknisk art. Museologi är vetenskapen om museernas verksamhet".

Så här säger International Councils of Museum:
"Ett museum är en permanent institution utan vinstintresse som tjänar samhället och dess utveckling, som är öppen för allmänheten, som förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut – i studiesyfte, för utbildning och förnöjelse materiella och immateriella vittnesbörd om människan och hennes omvärld".

Så här säger chefen för statens museum, Ann Follin, ivrigt påhejad av Alice Bah Kunke, om några museums uppgift:
”att fånga upp den unga generationens engagemang och vilja att bidra till en bättre framtid”.
 
Mycket tyder på att regeringen försöker omstöpa de tre stora museerna i Stockholm - Östasiatiska, Etnografiska och Medelhavsmuseet - samt Världskulturmuseet i Göteborg till någon sorts propagandaverktyg som skall leda den unga generationen in på den smala, rätta, väg som leder mot framtidens "hållbara" lyckosamhälle.
I den här artikeln hävdas det att man därigenom skulle kunna putta SD åt sidan vilket i mina ögon/öron förefaller, minst sagt, naivt.
Kan det verkligen vara så att man tror sig kunna påverka befolkningen så här? Kan det verkligen vara så att ansvariga ministrar nedlåter sig att tänka tanken?
 
Jag hoppas verkligen att jag tolkat artikeln fel - annars har man släppt MP lite väl långt, först genom tillsättandet av kulturministern, sedan genom att låta henne fullfölja/fullborda den roll hon hade i Disneydags, vilket också är/var ett bra propagandaverktyg.
 
Kom på något bättre om ni vill klå SD - kom till insikt och ändra politiken, typ!
 
Låt våra museer vara!

Kommentera här: