Nytt år - nya möjligheter ... eller?

Det finns inget nytt under solen heter det ju. Ingen som står mitt uppe i sin egen tid ställer någon större tilltro till detta talesätt.
Vår tid är unik. Gubevars!
Ja, så är det kanske - eller inte. Tänkte lista upp en del av vår tids företeelser och dess motsättningar.
 
Klimatet
Surprisingly börjar vi med en av IGTs favoritämnen som kommit att kallas "klimatkrisen" eller vår tids "största utmaning" framför allt av företrädare för MP. Efter känt mönster har i stort sätt alla övriga i den politiska leken triangulerat med följd att de håller med, eller åtminstone inte talar emot. De bedömer nog situationen så att det inte är lönt att ta strid just för stunden.
Vad handlar det om - egentligen?
Som vanligt är det politik (bland annat människor som eftersträvar en ändrad livsstil), makt och pengar som ligger på bordet. Så länge inte maktbalansen rubbas allt för mycket sägs det väldigt lite. Framför allt inget som någon annan kan plocka opinionsmässiga poäng på.
Men det är väl kris i klimatet?
Nej, det finns inget som tyder på att klimatet utvecklas utanför det som varit tidigare i historien. Det är inte särskilt mycket varmare, Arktis smälter inte, haven stiger inte och oväder borde inte vara källa för någon större oro.
Men vi människor påverkar väl?
Det är klart att vi gör. Jorden är vår och vi påverkar den med massa aktiviteter för vår överlevnad så som t.ex jordbruk, industri, stadsbebyggelse, transporter och energi. Frågan är hur mycket allt det där påverkar klimatet. Ingen vet exakt. Om vi visste kanske vi hade kunnat justera något.
Vad gör vi då?
- Skapa ett fossilfritt samhälle går det? Kanske är det möjligt. En god väg är att utveckla kärnkraften vilket skulle ge helt koldiodxidfri energi. Men - det går inte för det finns låsningar vad gäller kärnkraft.
- Bioenergi? Inte så listigt, dels för att det släpper ut koldioxid, dels för att det inte räcker till då behovet är långt större än vad vi skulle kunna producera - om vi samtidigt vill äta.
- Elekrifiera transporter. Kanske inte heller så smart då vi redan börjar skönja problem med elförsörjningen.
- Käka grönt? Det skall trots allt produceras, förpackas och transporteras. Hur skulle det gå till? Hur skulle gödslingen gå till om vi inte hade några djur som skiter. Hur skulle vårt behov av kött tillgodoses utan djur? Hur skulle det se ut hos oss om det inte fanns betande mular?
Den som säger "fel" sak här blir utkastad i kylan.
 
Folkomflyttningarna
Hela jorden står inför en situation där folkgrupper flyr sina hem för att rädda sina liv eller skapa ett liv med större möjligheter än det som erbjuds där de är födda. Det antyds att det finns starka krafter bakom dessa folkförflyttningar men det lämnar vi därhän i denna betraktelse.
Låt oss krasst konstatera att de samhällen som tar emot dessa människor påverkas ekonomiskt och kulturellt. Det kostar pengar att ta emot människor som kommer med tomma fickor utan tak över huvudet. Det dagliga livet påverkas av människor med andra seder och bruk, annan bakgrund, religion och förhållningssätt till sina medmänniskor.
Den som säger "fel" sak här blir utkastad i kylan.
 
Brottsligheten
Utan att försöka förklara varför vi dagligen hör om "skjutningar", sprängningar och "skadade" bilar så är det svårt att kasta av sig tanken om att det rör sig om nya företeelser i ökande. Polisen börjar tala i termer av "krigstillstånd". Vem reagerar särdeles mycket på nyheter om mord och överfall? Vem reagerar nåmnvärt över nyheten om de danska kvinnorna som blev halshuggna, eller knivskurma som delar av svensk media påstod, i Marocko?
Vad gör vi åt det här mer än att "samtala" med psykiska vrak som kommit tillbaka från hemska dåd i IS regi? Vad gör vi åt dessa flickor som "råkar" ramla ner för balkonger? Eller flickor som tvingas gifta sig med gubbar - en informationsfolder från 
Vi börjar vänja oss och gör ingenting!
Den som säger "fel" sak här blir utkastad i kylan.
 
Ekologismen och Entrismen
Det finns en underliggande "rewildingrörelse" ute i Europa med underavdelningar i Sverige. En sorts romantik där städernas omgivningar skall vara nån sorts Attenboroughvärld som man beskådar på sin stora plattTV i vardagsrummet i en lägenhet på Söder i Stockholm. Den visar sig i artshabitat, rödlistor och annat producerat av EU. Eller är det verkligen EU? Nja, det är nog snarare ett stort antal människor som infiltrerat våra institutioner för att skapa lagar som gynnar deras syften.
Här hemma har vi sedan 70-talet haft en kokande gryta vars soppa kommit att bli en växande vargstam till förfång för de människor som har sin utkomst bland vargarna. Tyvärr är kockarna boende i städerna och betraktar landsbygden som ödemark befolkad av enstaka "rednecks" utan någon som helst skolning eller förståelse för sitt eget bästa.
Dessa Entrister (infiltratörer) har lyckats få till en lagstiftning som gör "förberedelse" till olaglig jakt på varg (och andra rovdjur) olaglig för att inte tala om genomförd jakt som kommit att betraktas långt värre än dödligt våld mot medmänniskor. Det här har resulterat i flertalet fall där rättsamhället löpt bananas och uppbringat resurser som helt enkelt inte finns i den dagliga brottsbekämpningen.
Till saken hör att det är svårbevisat vad "redbecksen" har för sig ute i busken och därför tar man till olaglig telefonavlyssning bl.a - smartphones verkar dom i alla falla ha. Trots att rättssamhället uppvisar demokratiska/juridiska brister i upptakten av det som av stadsborna alltid att kallas "jakthärva" så visar det sig att det fungerar lika uselt som vanligt när det kommer till avgörande, fällande, domar.
Vad gör åklagarna då?
De tar helt enkelt över rättsapparaten genom att genomföra husrannsakan där man tar privat egendom i beslag - inte sällan även anhörigas egendom. Det mesta lämnas väl tillbaks efter påtryckningar och att ägarna släppts från häkte i brist på bevis. Men deras jaktvapen lämnas inte tilbaka. Det kan t.o.m gå så långt att åklagaren beslutar att jaktvapnen skall lämnas åter men polisen vägrar med följd att den drabbade kan vara utan vapen i flera år och berövas därmed en stor del av sin livsstil. Jakten.
Det senaste är fängslandet, under en månads tid, föregånget av till synes olaglig avlyssning och en massiv polisinsats, av Karl Hedin med flera utan bärande bevis för de påstådda brotten. I samband med häktningsförhandlingarna visades de upp för allmänheten likt skurkarna på kyrkbacken för många hundra år sedan. När de släpptes, i brist på bevis - eller otillräcklig bevisning, ödades det inte mängder av trycksvärta på den nyheten - om man säger så.
Mänskligheten har inte förbättrats.
Den som säger "fel" sak här blir utkastad i kylan.
 
Arbetskraftsbristen och arbetslösheten
Sjukvården saknar arbetskraft, liksom polisen, liksom industrin, liksom skolan, liksom..., liksom. Samtidigt finns det massa människor som inte har ett jobb att gå till. Löftet om Europas lägsta arbetslöshet inför valet före det förra bidde inget - inte ens en tummetott. Varför är det så?
Det är nog inte svårare än att de som är tänkta att ta jobb inom dessa sektorer inte tycker att betalningen är tillräcklig. Rätt eller fel men det går inte att tvinga människor till arbete de inte vill ha.
Sjukvården löser krisen med "stafettpersonal" som alla säger sig inte vilja ha men ändå har. Ytterst är det marknadens svar på det där med låga löner.
Polisen tror sig kunna lösa krisen med armband och sänkta kompetenskrav, vilket inte räcker.
Industrin kan nog lösa sin kris med teknisk utveckling i form av automtisering, utbildning och i slutänden högre löner för de som verkligen behövs.
Politiken hyser motvilligt förhoppningar till "enkla jobb". Tyvärr finns inte dessa jobb längre trots att det finns massa realtivt enkla arbetsuppgifter som borde utföras. Frågan är bara var man hittar någon som ställer upp.
Den som säger "fel" sak här blir utkastad i kylan.
 
Vår tillvaro är alltså full av motsägelser där den ene kan se lösningar samtidigt som den andre inte kan - eller ännu värre, inte vill - se lösningar mer än att smutskasta sin motståndare med allsköns tillmälen. Det är inte konstruktivt.
 
Med detta vill IGT önska er ett riktigt Gott Nytt År med förhoppningen om ett år där vi styrs av "förnuftiga, vuxna" människor.

Kommentera här: