En vecka kvar....

.. och den lilla kommunen darrar i sina grundvalar!

Bakgrunden är att SVTs Uppdrag Granskning sänder sitt första program , av två, om kommunen och inblandade parter i affärerna runt Slottsholmen och utbyggnaden av flygplatsen (som kommer nästa vecka).

UG begärde ut en herrans massa handlingar och har antagligen gjort ett flertal intervjuer. Då panikerade Kommunalrådet (S) och beställde en utredning som skulle ge svar på frågan huruvida det begåtts några juridiska fel med anledning av utlämnade dokument. Bättre att förekomma än att förekommas och just för stunden säger kommunen, som vanligt, att de inte begått några fel (i stort sett). Juridiska fel alltså, vilket man inte kan veta innan det prövats i domstol.

Detta bl.a. trots att:
Utredningen konstaterar brister i hanteringen av efterfrågade handlingar.
• Utredningen går så långt att beröra frågan om tjänstefel när utlämnade handlingar maskerats på ett sätt som inte kan uppmärksammas av mottagaren.
• Utredningen konstaterar att "vänskapskorruption" inte är det samma som mutbrott.

Kommunalrådet konstaterar i denna intervju (sänds just nu så jag kan inte länka - kompletterar eller rota tag i P4 Kalmar, förmiddag den 7/3 -18) att det huvudsakligen handlar om "etik och moral".
Och? Är det inte bristen på detta som är problemet?

Man må tycka vad man vill om UG men de kommer när de fått in många tips som de tycker är värt att gå vidare med. Tipsen i sin tur är en följd av frustrerade människor som inte får gehör för överklaganden, insändare, diskussioner och andra åsiktsyttringar. Tyvärr är det så unket att åsiktskorridorens enda, och sista, ventil är Uppdrag Granskning. Hade inblandade politiker och tjänstemän varit lyhörda hade man sedan åravis tillbaka förstått att det finns en opinion där ute.

En opinion kring,
Holliday Club, Sprängningen i farleden, Gotlandsbåten, Skolnedläggelser, Politiskt ryggdunkande/samarbete mot medlemmars vilja, Odugliga tjänstemän, Flygplatsen, Fuskande politiker, Makthungriga tjänstemän, Bolagiseringen.

Fattar men inte dessa signaler besitter man inte grundläggande egenskaper för att vara en bra politiker. Då förtjänar men en granskning av "den granskande makten" i form av UG.

Just nu pågår en meningslös "damage control" med anledning av två UG-program som ingen vet vad de kommer att innehålla. Jag kan tänka mig att UG gnuggar händerna inför denna marknadsföring. Vi utomstående kan bara sitta kvar på läktaren. De granskade får väl tugga på naglarna och slugga på bäst de kan - om de tror att det hjälper.
 
Endast tiden ger oss svaret.
 
Läs utredningen här.

Kommentarer:

1 Lars Cornell:

Ja så är det. Locket på som i en tryckkokare, trycket växer tills det brister.
Jag försökte få in en kritisk artikel i VT om Slottsholmen "Bra hus men på fel plats", men den togs inte in eftersom den var kritisk. Nu (efteråt) är det visst lättare för VT att vara kritisk.

Att lägga ett hus som skall vara till för kommunikation på den plats i staden som är sämst lämpad för just kommunikation är en gåta. Hur har man tänkt där.

Kommentera här: