Periodpaus

I går omhäktades "industrimiljardären" av skäl som vi inte känner till. Det råder förundersökningssekretess. Sekretess och sekretess - det tycks vara ensidigt. Åklagaren läcker som ett såll emedan försvaret tvingas till tystnad.
 
Mycket tyder på att samhället, efter flera misslyckade "jakthärveprojekt", letar desperat efter en trepoängare, för att tala hockeyspråk.
De har näst intill oändliga resurser till sitt förfogande men en motståndare som, om han finns, är väldigt svår att validera. Det rör sig inte om X antal kedjor och Y antal spelare som studerats in i minsta detalj. Det handlar om en landsbygd som tvingats på något de inte bett om och som  påverkar deras liv, livsstil och ekonomi.
Människor har en tendens att lösa sina problem. Människor som försvarar sina grundläggande värden vare sig det handlar om ett får eller sin nation kan vara svårbemästrade och svåra att tas med.
 
Nationsbegreppet går i mångt och mycket ut på att vi, med gemensamma krafter, skall försvara vår gemensamma tillvaro med inre och yttre skydd. Det yttre skyddet är handgripligt och brutalt men lyder, åtminstone formellt, under internationell lagstiftning som reglerar vad man får ta sig till som försvarare respektive anfallare.
Det inre skyddet är lite mer komplicerat i så måtto att det spänner från småbrott till brott mot rikets säkerhet. Här gäller det att ha medborgarna med sig så att de känner förtroende för upprätthållandet av säkerheten i allt från spaning till utmätning av straff. Det förstnämnda skall ske balanserat så att inte oskyldiga blir drabbade och de sistnämnda skall utföras i överenstämmelse med flertalets uppfattning om handlingens straffvärde.
 
I den nu pågående "jakthärvan" känns det, minst sagt, som att samhället tagit i för mycket. De inblandade sitter häktade sedan två veckor tillbaka och har ytterligare två veckor framför sig i en ogästvänlig cell utan kommunikationsmöjligheter och mänskliga kontakter utanför häktespersonalen.
 
Förutom att det här är en ovärdig behandling av de häktade så är det ett allvarligt brott mot oskrivna regler om det inre skyddet. Det är ett brott mot de människor som pådyvlats något de inte vill ha, Det må möjligen ske till förmån för delar av befolkningen som vill men inte drabbas själva, vilket i så fall sker med en mycket stor risk för rättssystemet som sådant.
Den risk de tar är minskat förtroende för inblandade myndigheter (om det går att få sämre förtroende) där inblandade landsändar, populationer och enskilda människor börjar spela sin egen match, någon annan stans där den som har rinken vinner - i synnerhet när motståndaren kört vilse.
Är det så här vi vill att vårt land skall utvecklas?

Kommentera här: