Nu skall skjutningarna stoppas!

Krafttag på gång, Regeringen ryter och inrikesminister Damberg (inte hans chef justitieminister Johansson) tar fram sitt argaste ansiktsuttryck!
 
Eller?
 
Som en del i vad Regeringen påstår skall stoppa de kriminellas vapenvåld av och mot sig själva och andra vill de införa reglering av vapenmagasin.
Försåvitt de kriminella förvarar sina vapen i magasin, likt EU med loads av beslagtagna vapen från Balkankriget,  så kan det vara vettigt att registrera dessa magasin. Om inte annat för att veta var de är. Huruvida det låter sig göras är en annan fråga.
Nu är det antagligen inte så utan mer än inget av de vapen de kriminella gängen förfogar över kommer just från EUs magasin, via handlare (självfallet certifierade och kontrollerade) som hjälper till att avveckla lagren. EU är en av världens största vapenhandlare där stora delar hamnar i konflikthärder som de i centrala Afrika till exempel. Därifrån är det inte långt till kriminella.
En åtgärd kunde alltså vara att destruera innehållet i EUs vapenmagasin för att på så vis hålla nere antalet "onödiga" vapen på jorden.
 
Menar Regeringen något annat?
Definition av ordet vapenmagasin saknas. De kanske menar ammunitionsmagasin? Den där lilla boxen med en fjäder som man fyller med ammunition och stoppar i ett hål på undersidan (oftast) av vapnet. Detta i stället för att stoppa ammunition direkt i vapnet där det finns motsvarande funktion med fjäder. Skillnaden är att ett ammunitionsmagasin är löstagbart. Ett ammunitionsmagasin är inte farligt i sig. För att vara farligt måste det vara fyllt med ammunition, isatt i ett vapen som hanteras av en idiot/människa som är beredd att avfyra vapnet mot andra människor.
 
Hur är det då med vapen?
Om vi bortser från samlare och handlare måste alla ha licens för att kunna inneha ett vapen. Med licensen anges ett ändamål för vapnets användning, jakt eller målskytte. Det vapen med ändamål jakt får även användas vid målskytte (så att man kan träna med vapnet) men ett vapen med ändamål måskytte får man inte jaga med.
Regeringen försöker lindra jägare/skyttars oro för onödig byråkrati med att registreringsplikten, eller det befarade licenskravet, endast gäller när någon vill köpa ett magasin avsett för ett annat ändamål. Hur stämmer det med beskrivningen ovan?
 
Hur är det med magasin?
Det är nog ingen som har tänkt så mycket på det. Det är nog så att magasinen oftast följer med vid byte av vapen då magasinet är en del av detta. Skulle det finnas fler än ett magasin till vapnet så följer även det med vid byte. Självklart kan de säljas till andra med samma vapen och kaliber. Att någon skulle samla på ammunitionsmagasin förefaller otroligt och lite udda, som att samla på kapsyler ungefär. No big deal med magasinet i sig således.
 
Hur är det med ammunition?
Den som har giltig licens får köpa ammunition vilket kontrolleras av handlaren. Man måste alltså ha licens på ett vapen med samma kaliber som ammunitionen för att få inneha denna.
 
Vad gör man med kriminella?
Det sägs att polisen kan tvingas lämna tillbaka magasin till kriminella.
Kanske om innehavaren är snövit och magasinet är tomt. Om vederbörande inte har licens för vapen med den kaliber som passar i magasinet så..
.. är det en indikation på att han har ett vapen vilket torde vara skäl för husrannsakan till exempel.
.. om han har ammunition i magasinet är det väl bara att sy in honom.
 
Hur svårt kan det vara? Varför krångla till det för lagliga vapeninnehavare?
Spärra in buset bara!
 

Kommentera här: