Klimatspolitiken har kollapsat

Ni som följt IGT vet att klimathotet, klimatpolitiken vädrats mer än ingen gång. I en av de första bloggposterna skrev jag om, den då rådande, vetenskapliga enighet som påstods råda om att jorden höll på att gå under p.g.a CO2 halten (0.038%) i atmosfären. Tänk att det skulle ta fyra år att åtminstone sänka farten på skutan - stopp är det tyvärr inte ännu.
 
Sen kom Köpenhamnsmötet som var dåtidens "ödesmöte", där det var så kallt att ledamöterna vantrivdes så till den milda grad att påföljande möten avhölls i Sydafrika, Mexico, och nu senast, i Doha Qatar. Inför varje klimatmöte rasslar propagandapparaten igång. Det är "värre än vi trott", vi måste få till ett "globalt avtal" eller att "kliamtpolitiken havererar" om vi inte kommer överens denna gång. Politiken och mötena verkar vara det viktigaste - att jorden håller på att rasa samman, som det påstås, är det ingen som bryr sig om. Att, och i så fall hur, vi skulle kunna förhindra klimatkollapsen - om vi tvingades - har i alla fall inte jag fått beskrivet för mig - mer än med höjda skatter förstås.
 
Nu har vi klarat oss från såväl globala avtal som kollaps och undergång.
I år föregicks mötet av en rapport från Världsbanken där man spekulerade i vad som skulle hända om jorden värmdes upp 4 grader. Vår lydiga medievänster/grönisar vantolkade det hela genom att påstå att jorden gick mot en uppvärmning om 4 gradet och att allt skulle gå åt helvte om inte ett avtal kom till stånd. Denna oförblommerade klimatpropaganda har, välförtjänt, kostat media mycket förtroendekapital. Inte ens en gång ett så graverande skrämselskott bet på vare sig mänskligheten eller de 23.000 ledamöter som fått sig en, möjligtvis, välbehövlig och betald semester i Doha. Mötet resulterade inte i något vettigt mer än att sagda män och kvinnor borde kommit hem befriade från allt vad spritrester i kroppen heter, eftersom mötet var där det var. Om så är fallet saknar emellertid IGT insikt i.
 
Under mötets slutförhandlingsrunda tog sig Lord Monckton, ackrediterad åhörare, för att kapa Burmas högtalare (som var ute på en biologisk paus eller så) varvid han vädrade "two small concerns" , enligt följande:
1. Detta möte är det 18:onde och jorden har inte värmts upp under de senaste sexton av dessa 18 år.
2. Även om vi skulle "take action" mot Global Warming skulle kostnaden för detta bli mycket högre än att anpassa sig vartefter det händer.
Efter detta blev han utkastad och vänligt mottagen av några småskrattande vakter, samtidigt som ordförande kliade sig i huvudet. Det var väl dessa mänskliga egenskaper som beskrevs i Kejsarens ny kläder, kan tänkas?
 
Klimatbubblan spricker - inga åtgärder behövs. Det är en stor apparat som satts igång och helst monteras ner. Denna apparat beskrivs i en doktorsavhandling, som snart renderar Jacob Nordangård en doktorstitel. Han beskriver krafterna bakom hela klimathetsen och de krafter som ligger bakom. Det här med CO2 och klimatet är, som så många sagt hela tiden, bara "hitte på" för att skapa global makt över människor, ekonomi, råvaror och utveckling. Det är ett mycket litet antal människor som sitter med fingrarna i syltburken, bl.a vår alldeles egna ärkeopportunist Anders Wijkman. Med uppdraget som EU parlamentariker för KD i botten (vilket han misskötte å det grövsta) har han manövrerat sig in i ett flertal centrala, utomparlamentariska, organ (bl.a. Club of Rome) där detta maktspel pågått under lång tid.
 
Våra egna företrädare på olika politiska nivåer må ha varit lite skeptiska inför detta politiska spel men väldigt få har vågat lätta sina hjärtan. Vi vet att USA, Kina m.fl. avstått från att delta i de globala överenskommelserna och att de därmed, sannolikt, inte köpt budskapet med så mycket hull och hår som EU, Sverige, Kalmar län och Västerviks kommun gjort. I de Europeiska, nationella, regionala och t.o.m kommunala nivåerna har det skapats hundratals, kanske tusentals tjänster som bemannats med folk betalade för att megafonera den lilla klickens, makthungriga, budskap. En liten del av dessa får frottera sig med klimateliten på diverse konfrenser och möten.
 
Jag fick ett mail i dag från en av våra riksdagsmän där han beskriver läckor från IPCCs nästa rapport i "Summary for Policy Makers". IPCC tycks ha kommit till sans och påstås bl.a. säga följande:
1. Solen är den dominerande faktorn vad gäller klimatförändringar.
2. Haven stiger inte på något anmärkningsvärt sätt.
3. Extremvädersituationen har inte förvärrats.
4. Temperaturen har inte stigit de senaste 16 åren.
 
Han skriver också om Nordangårds avhandling, se ovan, som en "rejäl bomb". Läs mer här.
 

Hur den vållande kan bli räddare.

Nu kunde jag inte hålla mig längre. Det har varit uppehåll sedan jag uppnådde målet om 1.000 bloggposter, förutom den där som föranleddes av flickan som blev ätuppen, som barnen sade, av den ofarliga vargen i Kolmordens djurpark.
 
Sedan sist har det hänt en hel del här hemma, jag börjar med dom ekonomiska turerna.
 
Den kommunala ekonomin
Ni kanske inte kommer ihåg den sansöst dåliga ekonomin som den borgerliga majoriteten, med M i spetsen, blev så överraskade av för ca. ett år sedan. En januarilördag påstår sig kommunalrådet fått besked om 60 milj minus, så där bara som en blixt från klar himmel, vilket naturligtvis inte var sant. Ekonomin har varit dålig länge.
 
Det blev ett massivt rabalder om detta varvid ansvarig politiker, med kraftord, lovade oss att det inte skulle hända igen - eller åtminstone åtgärdas. Alla tolkade det naturligtvis att det var den dåliga ekonomin som inte skulle upprepas. På en konkret fråga vid en frågestund, var det emellertid den dåliga rapporteringen som inte skulle upprepas. Så funkar politiken - trixande och ljugande för att rädda sitt eget skinn. Nu tycks det dock ha fixat till sig utan att man gjort någonting, vilket ifrågasätts på sina håll.
 
För att göra det enkelt för sig bar det sig inte bättre än att M och S:s starke män hade pratat ihop sig om en egen koalition, Maktpakten som Västervikstidningen kallar den. Kort innebär det att M och S går ihop varvid M kastar sina gamla koalitionskompisar sedan tio år tillbaka på soptippen, vilket de, och många andra, naturligtvis är lite syrak för.
 
Med den nya makten i ryggen skulle det sparas, vilket egentligen inte skulle behövas - dra ner några procent skulle bli lätt som en plätt. En stilla undran i det sammanhanget kan vara varför det blivit ett underskott in the first place - om det är så enkelt att dra ner några procent hit och dit. Det besparingfsprogram som allmänheten sett mest av är på skolans område.
Där drog dom igång med "chock - frälsartaktiken". Den går ut på att man säger att alla landsbygdsskolor skall läggas ner, vilket naturligtvis leder till kraftiga och utbredda protester. Chockprogrammet presenteras vid s.k. dialogmöten ute i församlingshem och bygdegårdar på berörda orter. Det är fullt av förbannade människor som försöker ställa en liten arrogant, oinsatt grupp av politiker och tjänstemän mot väggen - det är trots allt deras liv det handlar om. Politiker och/eller tjänstemän svarar när det passar eller svarar med "goddag yxskaft" när det passar. Efter två timmar är "dialogen" över, teatersällskapet åker hem och kvar står "brukarna"/de drabbade med förvånade miner och förstod ingenting.
Under tiden pågår naturligtvis ett politiskt spel med allsköns påtryckningar där resultatet blir att de två minsta och "lättast" nedläggbara skolorna läggs ner. Besparingsmålet uppfylls inte, det känns viktigare att få "något" gjort, att inte framstå som allt för dålig i allmänhetens ögon och att dom informella kontakterna hålls vid liv.
 
Från början var det fyra skolor, efter mangling blev det två, varav en i den lilla by där jag bor.
Hur är den politiska retoriken tror ni? Jo, vi RÄDDADE TVÅ SKOLOR , vilket är vad jag menar med CHOCK - FRÄLSARTEKNIK. Sån är politiken!
 
Så nu är vår lilla socken, som en gång var en egen kommun, hade fyra skolor, fyra lanthandlare, två banker, distriktssköterska och vägförvaltning, helt utan skattefinansierad offentlig service (förutom hemtjänst). Vi som bor här är i CHOCK väl medvetna om att avsaknanden av skola inte förbättrar vår framtid, om man säger så. Vi är också väl medvetna om att vår röst väger lätt, ingen bryr sig, vi är för för få och för långt bort helt enkelt.
Tänker du efter gör kroppen på samma sätt när du fryser. Klarar den inte av att hålla värmen "offrar" den yttre kroppsdelar såsom hud, fingrar, armar och ben för att åtminstone rädda det väsentliga - livet. Att vara tummen i den kampen är inte så kul.
 
Jag skall försöka återkomma veckoligen med en rapport från den "jämförbara kommunen" med det unika läget som styrs av Maktpakten. Mina övriga favvofrågor om landsbygden i allmänhet, vargen, vindkraften och klimatet har inte somnat in sedan sist - om man säger så.