När det droppar eller luktar skit - är det trasigt.

Så här i rötmånadstider har jag två saker att förmedla.

Jag börjar med det rötmånadstidigaste
 
Avloppsvatten i Gamleby
Jag har skrivit om det här förut. Jag har beskrivit hur det luktar skit i Gamleby hamn.

Genom åren som byggnads och fastighetsförvaltare har jag lärt mig att något är trasigt när det luktar skit, droppar vatten eller när lamporna vägrar avge förväntat sken.
Gamleby är speciellt. Där ligger reningsverket mitt i byn, längst in i en mycket lång vik. Dagvatten och avloppsvatten rinner ihop vilket ger stora problem när Gud fader drar på kranen. Så har det varit sedan anläggningen byggdes på 70-talet.
För att förbättra situationen för Gamleby, och viken som fått många sköna skattemiljoner i akt och mening att förbättra vattenkvalitén, beslutades det att köra skiten i ledning till centralorten längst ut i viken. Kommunfullmäktige avsatte ca. 40 milj för ändamålet, pengar som uppenbart låg och brann i fickan eftersom de förbrukades i ett vansinnesprojekt där man sprängde i farleden till ingen nytta.
För några år sedan var det cirkus i rättsmaskineriet då kommunen riskerade indraget drifttillstånd för reningsverket. Ärendet gick till Miljööverdomstolen som efter diverse krumbukter beviljade tillstånd i strid med viljor från lokalbefolkning och Länsstyrelse.

Som bekant för dig som följt IGT så har mycken kommunal verksamhet bolagiserats så även avloppsverksamheten. I detta bolag har man tryckt igenom någon form av förnyelse i reningsverket för 40-50 milj. Detta har skett utan beslut i KF, utan politisk insyn i vare sig projektet eller investeringsprioriteringen som sådan. Det skulle bli Sveriges bästa reningsverk viskades det. Men....

Så kom det ett regn i veckan - mycket regn. Då hände det som hänt sedan 70-talet. Det rann över! Det rann ner i grannens källare, bubblade över i pumpstationer och ut i den ekologiskt viktiga viken. 40-50 miljoner senare har således inget förbättrats. Den där "ingen" är självklart ansvarig och hen vet inte ord om att man "inte kunde veta", "unikt regn" och att "apparater fuktskadats".
Den lokala badplatsen som nyttjas av otalet campare stängdes under några dagar.
Jag kan bara konstatera att landets kommuner i allmänhet och den lilla kommunen i synnerhet borde få problem i diskussionen om enskilda avlopp, latrintömning och relingspinkande när man inte kan fixa sina egna avlopp.

Bygglov
Det där med bygglov och strandskydd är i många fall en styggelse. Det hämmar fastighetsägandet och öppnar upp för godtycke och rent av korruption.
Sedan flera år rasar en skandal i den lilla kommunens tätort.
En energisk företagare köper en fastighet mitt inne i staden. Där fanns redan en anläggning för roddklubben och klipporna utnyttjades flitigt av stadens badare.
Kommunen upphäver strandskyddet, beviljar rivningstillstånd av befintliga byggnader och bygglov av nytt. Allt under förutsättningen att det kommer att användas i offentligt syfte, såsom café eller kanotuthyrning.
Ganska raskt kunde man konstatera att byggherren tänkt sig ett fint boende där vid stranden mitt inne i staden vilket naturligtvis drog till sig nyfikna, ilskna och säkerligen även avundsjuka blickar. En del kände sig blåsta och indignerade av det faktum att en utomstående verkar snikt åt sig en av ortens "kultplatser" - om man kan säga så om en plats som nyttjats under generationer.

Förra sommaren, under byggtiden, var tomten avspärrad för allmänheten vilket kommunen förklarade med att det var för att skydda allmänheten.
Nu, ett år senare, efter det att kommunen nekats tillträde för inspektion av byggnaden, har kommunen tvingat sig in med hjälp av Polis och låssmed.
Några dagar senare när folk vill ta del av resultatet av inspektionen hemligstämplar man det hela med argumentet att man behöver en tid för att "analysera bilderna".

Det ni! Nu bubblar det. Rykten om jäv och vänskapskorruption står som spön i backen (läs kommentarerna).

Om det läckte och luktade skit i Gamleby så luktar det bara skit här!

Det finns säkert anledning att återkomma till dessa bägge skandaler. IGT håller Dig uppdaterad.

Kommentarer:

1 Åke Elgstrand:

Här och där har rötan varat längre än sin av traditionellt nedtyngda augusti månad. Men vi får inte glömma bort de goda kräftorna i sammanhanget.
Med kräftorna som exempel kan vi kanske förklara -bakgång på sjöbotten. Den beslutade överföringsledningen blev en -bakgång som kräftan kryper.
För små bygglov blev också en -bakgång som kräftan kryper.
Förstorad farled vid Tallskäret blev en -bakgång som kräftan kryper.
Det har gått baklänges en tid, vi är drabbade av kräftmodellen i nutid.

Kommentera här: